tr Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Ana SayfaDergi HakkındaYayın KuruluYazım KurallarıAmaç ve KapsamEtik İlkeler ve Yayın PolitikasıÜcret PolitikasıDizinler Ara English

İÇİNDEKİLER


YYÜEFD/CİLT I/SAYI I/Haziran 2004


Arş. Gör. Bayram COŞTU,Arş. Gör. Suat ÜNAL
Le-Chatelier prensibinin çalışma yaprakları ile öğretimi
Teaching the Le-Chatelier principle with the study area
Yrd.Doç.Dr. Mehmet Nuri GÖMLEKSİZ
Geleceğin öğretmenlerinin kitap okumaya ilişkin görüşlerinin değerlendirilmesi
Evaluation of the opinions of future teachers about reading books
Yrd. Doç. Dr. Cemalettin İPEK,Dr. Şule BAYRAKTAR,Dr. Şule BAYRAKTAR
Aday Öğretmenlerin Fen bilimleri ve Sosyal bilimlere bakışları
Prospective teachers view of science and social sciences
Rezzan UÇAR , İbrahim Halil UÇAR
Japon eğitim sistemi üzerine bir inceleme
A study on the Japanese education system
Aynur İLHAN TUNÇ
Van'da kadın sorunları ve eğitim
Women's problems and education in Van

YYÜEFD/CİLT I/SAYI II/Aralık 2004


Kapak
Prof. Dr. Rauf YILDIZ, Pınar PERİHANOĞLU
Okulöncesi eğitimde araç – gereç bulunma düzeyi ile öğrencilerin gelişim düzeyleri arasındaki ilişki
enThe relationship between the level of presence of tools in preschool education and the level of development of students
Lütfiye (Kırklar) GÖKDAŞ,Uzm. Mehmet ÇİMEN
Gevher Nesibe Sağlık Eğitim Enstitüsü öğrencilerinin ders çalışma stratejileri
Gevher Nesibe Health Education Institute students' study strategies
Araş.Gör.Dr. Mustafa TATAR
Etkili Öğretmen
Effective Teacher
Yrd.Doç.Dr. Mustafa DOĞAN
Aday öğretmelerin matematik hakkındaki düşünceleri: Türk ve İngiliz öğrencilerin karşılaştırılması
Teachers' thoughts about mathematics: Comparison between Turkish and English students