tr Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Ana SayfaDergi HakkındaYayın KuruluYazım KurallarıAmaç ve KapsamEtik İlkeler ve Yayın PolitikasıÜcret PolitikasıDizinler Ara English

İÇİNDEKİLER


YYÜEFD/CİLT II/SAYI I/Haziran 2005


Kapak
Yrd.Doç.Dr. Mustafa YESILYURT,Dr. Sule BAYRAKTAR, Sabri KAN, Prof.Dr. Salim ORAK
İlköğretim öğrencilerinin Isık kavramı ile ilgili düşünceleri
Elementary students thoughts about the concept of light
b3 a3c@yyu.edu.tr,b1 a1a@yyu.edu.tr,b2 a2b@yyu.edu.tr,Yrd.Doç.Dr. Hüseyin Şimşek
Ortaöğretim alan öğretmenliği tezsiz yüksek lisans programına devam eden öğrencilerin öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları
The attitudes of the students attending the secondary education field without thesis to the teaching profession
Dr. Ahmet Yayla
Egitim kavramının etik açıdan analizi
Ethical analysis of education concept
Yrd.Doç.Dr. Cahit PESEN,Ögr.Gör. Akin ODABAS,Ars.Gör.Dr. Recep BINDAK,Ars.Gör.Dr. Mustafa KUDU
Ögretmen adaylarının yetenek ve ilgileri
Abilities and interests of prospective teachers
Yrd.Doç.Dr. Vural HOŞGÖRÜR,Öğrt. Gamze GEZGİN
Ekonomik ve sosyal kalkınmada eğitim
Education in economic and social development
Araş.Gör.Dr. Özcan Erkan AKGÜN
Bilgisayar destekli ve fen bilgisi laboratuvarında yapılan gösterim deneylerinin öğrencilerin fen bilgisi başarısı ve tutumları üzerindeki etkisi
Effect of demonstration experiments in computer-assisted and science laboratory on students' science achievement and attitudes

YYÜEFD/CİLT II/SAYI II/Aralık 2005


Kapak
Arş.Gör.Dr. Özcan Erkan AKGÜN
Uygulayanların deneyim ve görüşleriyle yapıcı yaklaşım ve yapıcı yaklaşımların uygulanması öncesinde yapılması önerilen araştırmalar
Suggested research to be done before the implementation of constructive approach and constructive approaches
Yrd.Doç.Dr. Mehmet MUTLU
Öğrenme stillerine dayalı fen bilgisi öğretimi
Teaching science based on learning styles
Arş.Gör.Dr. Mustafa TATAR
Öğretmen beklentisi
Teacher's expectation
Yrd.Doç.Dr. İbrahim GÖKDAŞ,Öğrt.Gör. Murat KAYRİ
E-Öğrenme ve Türkiye açısından sorunlar, çözüm önerileri
E-Learning and Turkey in terms of problems, solutions