tr Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Ana SayfaDergi HakkındaYayın KuruluYazım KurallarıAmaç ve KapsamEtik İlkeler ve Yayın PolitikasıÜcret PolitikasıDizinler Ara English

İÇİNDEKİLER


YYÜEFD/CİLT IX/SAYI I/2012


Kapak
Yrd.Doç.Dr. Hasan Basri MEMDUHOĞLU, Ahmet SAYLIK
Okullarda İnformel İlişkiler Ölçeğinin Geliştirilmesi Ve Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi
THE DEVELOPING OF THE INFORMAL RELATIONS SCALES AT SCHOOLS AND SURVEYING OF IT IN TERMS OF SOME VARIATIONS
Mustafa ÖZMUSUL
Avrupa Pedagojik Bit Lisansı: Türkiye Açısından Bir Çözümleme
EUROPEAN PEDAGOGICAL ICT LICENCE: AN ANALYSIS FOR TURKEY
Berna Şahin ÖZDEMİR, Nurettin BELTEKİN
Türk Eğitim Sisteminin Dönüşümünde Uluslararası Aktörler:IMF Ve Dünya Bankası Örnekleri
INTERNATIONAL ACTORS AT THE TRANSFORMATION OF THE TURKISH EDUCATIONAL SYSTEM: THE EXAMPLES OF IMF AND THE WORLD BANK
Yrd.Doç.Dr. Serpil UMUZDAŞ, Aytül LEVENT
Müzik Öğretmenlerinin İlköğretim Müzik Dersi İşleyişine Yönelik Görüşleri.
THE MUSIC TEACHERS’ VIEWS CONCERNING THE FUNCTIONING OF PRIMARY SCHOOL MUSIC LESSONS
Yrd.Doç.Dr. Işıl Güneş MODIRI
Müzik Öğretmenliği Öğrencilerinin Piyano Dersi Motivasyonları İle Kişilik Özellikleri Arasındaki İlişki.
THE RELATIONSHIP BETWEEN PIANO LESSON MOTIVATION AND PERSONALITY CHARACTERISTICS OF MUSIC TEACHING STUDENTS