AnasayfaDergi HakkındaYayın Kurulu Ara English

İÇİNDEKİLER


YYÜEFD/CİLT ÖZEL SAYI/SAYI /


Gümüşhane Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümü Hayri AYDOĞANhayriaydogan@hotmail.com
BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLERİNİN, MESLEKTE KARŞILAŞTIKLARI PROBLEMLERİNİN, ALDIKLARI EĞİTİM YÖNÜNDEN, OKUL VE FİZİKİ ŞARTLAR ÇERÇEVESİNDE, STRESE NEDEN OLMA BOYUTUNUN DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ AÇISINDAN İNCELENMESİ
THE EXAMINATION OF PROBLEMS, WHICH PHYSICAL EDUCATION TEACHERS FACE, IN DIMENSION OF STRESS CAUSE IN RESPECT TO DEMOGRAPHIC CHARACTERS FROM THE POINT OF EDUCATION THEY TAKE, IN SCHOOL AND PHYSICAL CIRCUMSTANCES FRAME
Erciyes Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı Hürmüz KOÇ,Muğla Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı Ali TEKİN
BEDEN EĞİTİMİ DERSLERİNİN ÇOCUKLARDA SEÇİLMİŞ MOTORİK ÖZELLİKLER ÜZERİNE ETKİSİ.
EFFECT OF PHYSICAL EDUCATION COURSES ON SOME CERTAIN MOTORIC FEATURES OF CHILDREN
Araş. Gör. Ege Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, İzmir, Türkiye Lale Yıldız laleyildiz84@gmail.com,Yrd. Doç. Dr. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü Van, Türkiye Gürol Zırhlıoğlu gurol@yyu.edu.tr,Prof. Dr. Ege Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, İzmir, Türkiye Münevver Yalçınkayamunevver.yalcinkaya@ege.edu.tr,Ege Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, İzmir, Türkiye Şenol Güven senol82@gmail.com
BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ YARATICILIK VE PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ.
CREATIVITY AND PROBLEM SOLVING SKILLS OF PHYSICAL EDUCATION TEACHER CANDIDATES
A.İ.B.Ü., Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Beden Eğitimi Öğretmenliği Bölümü, BOLU. Dilşad MİRZEOĞLU,A.İ.B.Ü., Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Beden Eğitimi Öğretmenliği Bölümü, BOLU. Gülsen ÖZCAN,A.İ.B.Ü., Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Beden Eğitimi Öğretmenliği Bölümü, BOLU. Işıl AKTAĞ,A.İ.B.Ü., Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Beden Eğitimi Öğretmenliği Bölümü, BOLU. Hakkı ÇOKNAZ
ÜNİVERSİTE-TOPLUM BÜTÜNLEŞMESİ: TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI DERSİ: PROJELER, KAZANIMLAR VE SORUNLAR (BOLU ÖRNEĞİ)
UNIVERSITY AND COMMUNITY UNIFIYING: COMMUNITY SERVICE COURSE:PROJECTS, BENEFITS AND PROBLEMS (BOLU EXAMPLE)
Pamukkale Üniversitesi Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu Şehmus ASLAN,Pamukkale Üniversitesi Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu Uğur DÜNDAR,Pamukkale Üniversitesi Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu Ahmet ALPTEKİN,Pamukkale Üniversitesi Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu Neşe SARAÇ
ÖĞRETMENLERİN BEDEN EĞİTİMİ DERSİNDE ORTAYA ÇIKAN İSTENMEYEN DAVRANIŞLARA KARŞI KULLANDIKLARI YÖNTEMLER.
THE TECNIGUES WHICH TEACHERS USE AGAINST THE UNFAVOURABLE ATTITUDES APPEARING DURING THE P.E LESSON
Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümü Şenay Koparan,Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümü Füsun Öztürk,Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümü Nimet Haşıl Korkmaz
BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLERİNİN ÖZYETERLİK VE BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENİ YETERLİLİĞİNİN İNCELENMESİ
INVESTIGATION OF PHYSICAL EDUCATION TEACHERS’ SELF-EFFICACY AND PHYSICAL EDUCATION TEACHER EFFICIENCY
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi - Eğitim Fakültesi - Bed. Eğt. ve Spor Öğrt. Böl. Serkan T. AKA,Giresun Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Erdal ARI,Gümüşhane Üniversitesi - Beden Eğitimi Bölümü İbrahim CAN,Karadeniz Teknik Üniversitesi - Besyo Rasim KALE
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLERİNİN BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR DERSLERİNDE VERDİKLERİ NOTLARIN YORUMLANMASI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
AN INVESTIGATION ABOUT EVALUATION OF POINTS THAT PHYSİCAL EDUCATION AND SPORT TEACHERS GAVE AT PHYSICAL EDUCATION AND SPORT LESSONS
Yrd.Doç.Dr. Nevşehir Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, NEVŞEHİR. Özden TAŞĞINotaskin@nevsehir.edu.tr,Yrd.Doç.Dr. Selçuk Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Spor Yöneticiliği Bölümü, KONYA. Hakan Salim ÇAĞLAYANhcaglayan@selcuk.edu.tr
BEDEN EĞİTİMİ ve SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN STRESLE BAŞA ÇIKMA TARZLARINII İNCELENMESİ.
EVALUATION OF WAYS OF COPING STRESS OF THE STUDENTS WHO STUDIED AT THE DEPARTMENT OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS
Mersin Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu; Çiftlikköy Kampüsü, Çiftlikköy/MERSİN, Tlf. 0324 3610126, Faks: 0324 3610127 Zekai PEHLİVANzpehlivan_59@hotmail.com,9 Eylül Üniversitesi Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu, İZMİR Elif Nilay DAŞDAN ADAnilay.ada@deu.edu.tr
KİŞİLİK GELİŞİMİ İÇİN BEDEN EĞİTİMİ DERS UYGULAMALARI
PERSONALITY DEVELOPMENT FOR PHYSICAL EDUCATION LESSON APPLICATIONS
KOU İletişim Fakültesi KOU Beden Eğitimi ve Spor Yüksek okulu Tümay CİĞERDELEN tumaycigerdelen@hotmail.com,KOU İletişim Fakültesi KOU Beden Eğitimi ve Spor Yüksek okulu Fahrettin ASLAN mf_aslan@hotmail.com
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEK OKULU (BESYO) ÖĞRENCİLERİNİN İLETİŞİM BECERİLERİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA
AN INVESTIGATION TO COMMUNICATION SKILLS OF KOCELI UNIVERSITY PHYSICAL EDUCATION AND SPORT DEPARTMENT STUDENTS’
Gazi Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu ÇELİK Zekeriyainfo@yyu.edu.trtt,Gazi Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu PULUR Atilla
ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN BEDEN EĞİTİMİ VE SPORA İLİŞKİN TUTUMLARI
SECONDARY SCHOOL STUDENTS’ ATTITUDES OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORT
İnönü Üniv. Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Mehmet GÜLLÜ,Malatya Merkez Alpaslan İlköğretim Okulu Cengiz ARSLAN, Kastamonu Üniv. Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Sinan UĞRAŞ, Kastamonu Üniv. Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu İlyas GÖRGÜT
YENİ ORTAÖĞRETİM BEDEN EĞİTİMİ DERS PROGRAMI KAZANIMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ.
THE EVALUATION OF THE NEW SECONDARY SCHOOL PHYSICAL EDUCATION TIME TABLE CONVENIENCE
İnönü Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Mehmet GÜLLÜinfo@yyu.edu.tri,İnönü Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Cengiz ARSLAN,Kastamonu Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu İlyas GÖRGÜT,Kastamonu Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Sinan UĞRAŞ
İLKÖĞRETİM BEDEN EĞİTİMİ DERSİ (1-8. SINIFLAR) ÖĞRETİM PROGRAMI ve KILAVUZUNUN İNCELENMESİ.
THE INVESTIGATION OF PRIMARY SCHOOL PHYSICAL EDUCATION LESSON (1-8. CALSSES) PROGRAM AND MANUAL
Yrd.Doç.Dr. H. Bayram TEMURtemurbay@hotmail.com,Okt. Zekiye ÖZKANZekiyeozkan06@hotmail.com,Yrd.Doç.Dr. Mustafa ATLIMustafaatli65@yyu.edu.tr,Yrd.Doç.Dr. Gürol ZIRHLIOĞLUgurol@yyu.edu.tr
YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ SON SINIF ÖĞRENCİLERİNİN KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI İLE İLGİLİ KAYGI DÜZEYLERİNE ETKİ EDEN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ.
DETERMINIG THE FACTORS AFFECTING ANXIETY LEVELS OF THE FENIORS ABOUT KPSS AT YUZUNCU YIL UNIVERSITY FACULTY OF EDUCATION
Arş. Gör. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Beden eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü Rıdvan NABİKOĞLU,Prof. Dr. Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişim Anabilim Dalı Başkanı Yusuf ÇELİK,Dicle Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı Ercan TİZAR
BESYO ÖĞRENCİLERİNİN EĞİTİMLERİ VE BEKLENTİLERİ ÜZERİNE DEĞERLENDİRME ARAŞTIRMAS
AN EVALUATION OF THE TRAINING AND EXPECTATION OF THE BESYO STUDENTS
YYU.Eğitim Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü VAN Mustafa ATL,YYU.Eğitim Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü VAN H.Bayram TEMUR,YYU.Eğitim Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü VAN Gökhan GENCER,YYU.Eğitim Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü VAN Neşe ŞENSOY
YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ TENİS TAKIMI SPORCULARININ BİYOMOTORİK ÖZELLİKLERİNİN SEDANTERLERLE KARŞILAŞTIRILMASI.
A COMPARISON OF BIOMOTOR PROPERTIES OF TENNIS TEAM SPORTSMEN IN YÜZÜNCÜ YIL UNIVERSITY WITH THOSE WHO ARE SEDANTERY
Pamukkale Üniversitesi, Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu Bülent AĞBUĞA,Pamukkale Üniversitesi, Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu Yüksel KEPENEK,Pamukkale Üniversitesi, Honaz Meslek Yüksekokulu Gökhan KORKMAZ,Pamukkale Üniversitesi, Honaz Meslek Yüksekokulu Sevgi TOSUN
İLKÖĞRETİM ÇOCUKLARININ AEROBİK KAPASİTELERİ İLE ADIM SAYILARI ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN İNCELENMESİ
THE INVESTIGATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN AEROBIC CAPACITY AND STEP NUMBERS OF PRIMARY SCHOOL STUDENTS
Yrd.Doç.Dr. Selçuk Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Spor Yöneticiliği Bölümü Hakan Salim ÇAĞLAYANhcaglayan@selcuk.edu.tr,Yrd.Doç.Dr. Nevşehir Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü Özden TAŞĞINotaskin@nevsehir.edu.tr,Yrd.Doç.Dr. Mustafa Kemal Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü Mehmet Çağrı ÇETİNmccetin80@gmail.com
BEDEN EĞİTİMİ ve SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN ALGILANAN SOSYAL DESTEK DÜZEYLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ.
EVALUATION OF PERCEIVED SOCIAL SUPPORT LEVELS OF THE STUDENTS WHO STUDIED AT THE DEPARTMENT OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS IN TERMS OF SOME VARIABLES