AnasayfaDergi HakkındaYayın Kurulu Ara English

İÇİNDEKİLER


YYÜEFD/CİLT XVII/SAYI 1/2020


Pamukkale Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Matematik Eğitimi Anabilim Dalı, Aytuğ ÖZALTUN ÇELİK,Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca Eğitim Fakültesi, Matematik Eğitimi Anabilim Dalı Esra BUKOVA GÜZEL
Farklı Akademik Başarıya Sahip Matematik Öğretmeni Adaylarının Gerçekleştirdikleri Klinik Mülakatların Karşılaştırılması
Comparing the Clinical Interviews Conducted by the Prospective Mathematics Teachers Having Different Academic Achievement
Çukurova Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı Sümbül YALNIZCA-YILDIRIM,Çukurova Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı Fulya CENKSEVEN-ÖNDER
Duygusal Zeka ve Saldırganlık Arasındaki İlişkide Yaşam Doyumunun Aracı Rolü
The Mediatory Role of Life Satisfaction in The Relationship between Emotional Intelligence and Agression
Trabzon Üniversitesi, Taner ALTUN,Yozgat Bozok Üniversitesi Tekin GÜLER
Sınıf Öğretmenlerinin Yenilenen Hayat Bilgisi Programı Hakkındaki Görüşlerinin İncelenmesi
Investigation of Classroom Teachers' Views on the Renewed Life Science Program
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Türkçe Eğitimi Bölümü Mustafa KAYA,İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Türkçe Eğitimi Bölümü İlhan ERDEM
Çocuk Edebiyatı Eserlerinin 7. Sınıf Öğrencilerinin Empati Becerisinin Gelişimine Etkisi
Texts included in textbooks of teacher and teacher candidates evaluation of relevant opinions