Eğitim Fakültesiyle İlgili Dergiler (Eğitimle İlgili e-Dergi Linkleri)

İnternet Halk Kütüphanesi/The Internet Public Library (IPL)
Konu: Sanat, bilgisayar, eğitim, eğlence, sağlık, politika, sosyal bilimler vs.
Yayın türü: Dergi.

Açık Erişim Dergileri Rehberi/Directory of Open Access Journals (DOAJ)
Konu: Biyoloji, tarım, kimya, tarih, arkeoloji, hukuk, politika, felsefe, sağlık, ekonomi, matamatik, fizik, dil bilimi, vs.
Yayın türü: Dergi.

Makale Bul/Find Articles))
Konu: Sanat, bilgisayar, eğitim, eğlence, sağlık, politika, sosyal bilimler vs.
Yayın türü: Dergi.

Elektronik Kaynaklar/Yerli ve Yabancı

Akademik Araştırmalar Dergisi
American Physiological Society Journals
Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi
Arts Journals
Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi
Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Bilgi : Sosyal Bilimler Dergisi
Bilim ve Aklın Aydınlığında Eğitim Dergisi
Bilim ve Gelecek
Bilim ve Teknik Dergisi
Bilim ve Ütopya
Bilim, Kültür ve Sanat Dergisi
Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Dergisi
Bütün Dünya
BYTE Magazine
Celal Bayar Üniversitesi Sos.Bil.Enst.Dergisi
Computers and Internet Journals
Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Current Research In Social Psychology
Çağdaş Eğitim Dergisi
Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi
Çekirdek Sanat
Çocuk Dergisi
Çoluk Çocuk : Aylık Anne Baba ve Eğitimci Dergisi
Çukurova Üniversitesi Sos. Bil. Enst.Dergisi
Değerler Eğitimi Dergisi (DED)
Education Journals
Eğitim Araştırmaları Dergisi
Eğitim Bilimleri ve Uygulama
Eğitim ve Teknoloji
Eğitim Yönetiminde Araştırmalar Dergisi
Eğitimde Kalite Dergisi
Eğitimde Kuram ve Uygulama (ÇOMÜ. EF)
Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi
Gazi Üniv. End. Sant. Eğit.Fakültesi Dergisi
Gazi Üniv. Kastamonu Eğitim Dergisi
Gazi Üniv. Kırşehir Eğitim Fak. Dergisi
Gazi Üniv. Ticaret ve Turizm Eğitim Fak. Dergisi
Hacettepe Üniv. Sosyal Bilimler Enst. Dergisi
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
 Hacettepe Üniv. Spor Dergileri
İletişim Dergisi (Gazi Üniv.)
İlköğretim Online

Journal of Interactive Media in Education
Journal of Multimedia
Karakalem
Kırgızistan-Türkiye Manas Üniv. Sos.Bil. Dergisi

Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri (KUYEB)
Kültür ve İletişim
Marmara Üniv. Sosyal Bilimler Enst. Hakemli Dergisi
Matematik Dünyası
Milli Eğitim Dergisi
Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Music Journals
Musiqi Dünyası-Azerbaycan
New York Journal of Mathematics"Fultext"
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Pacific Journal of Mathematics
Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
PC Life
PCWorld
Quarterly Journal of Mechanics and Applied Mathematics
Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
SIAM Journal on Applied Mathematics
SIAM Journal on Applied Mathematics
Social Scince Journals
Society and Culture Journals
Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi
Sosyoloji Araştırmaları Dergisi
Sosyoloji Dergisi
Sosyoloji Tartışmaları (Cumhuriyet Üniv.)
Spor Bilimleri Dergisi (Hacettepe Üniversitesi)
Tebliğler Dergisi
The Turkish Online Journal of Distance Education
The Turkish Online Journal of Educational Technology
Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Turkish Journal of Mathematics
Turkish Journal of Physics
TÜBA Kültür Envanteri Dergisi
Türk Eğitim Bilimleri Dergisi
Türk Psikoloji Dergisi
Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi
Türk Yurdu Dergisi
Türkiye Bilisim Derneği Dergisi
Uludağ Üniv. Eğitim Fakültesi Dergisi
Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi
Üniversite&Toplum: Bilim, Eğitim ve Düşünce Dergisi