HAKEM LİSTESİ
Dr. Ali Osman ENGİN Eğitim Bilimleri Programlama
Dr. Efe AKBULUT Pamukkale Üniversitesi
Dr.H.Ömer ADIGÜZEL Ankara Üniversitesi
Dr.Hasan AKAN Harran Üniversitesi
Dr.Ali Rıza AKDENİZ Karadeniz Teknik Üniversitesi
Dr.Özcan Erkan AKGÜN Sakarya Üniversitesi
Dr.Yahya AKYÜZ Ankara Üniversitesi
Dr.Suna AKALIN Atatürk Üniversitesi
Dr. D. Esra ANGIN Adn. Menderes Üni. Eğit. Fak. Okul Öncesi Eğitimi Ana Bilim Dalı
Dr.Esra Macaraoğlu AKGÜL Yeditepe Üniversitesi
Dr.Esra Nur TİRYAKİ Mustafa Kemal Üniversitesi, Türkçe Eğitimi Bölümü
Dr. Gökhan ARASTAMAN
Hacettepe Üniversitesi, EGITIM BILIMLERI ENSTITÜSÜ/EGITIM YÖNETIMI VE TEFTISI ANABILIM DALI
Dr.Alipaşa AYAS Karadeniz Teknik Üniversitesi
Dr. Çiğdem APAYDIN Akdeniz Üniversitesi, Eğitim Fakültesi,Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi
Dr. Ganime Aydın ( Parim) İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Fakültesi (Fen Bilgisi)
Dr.Ahmet AYPAY Osmangazi Üniversitesi
Dr.Abide GÜNGÖR AYTAR Gazi Üniversitesi
Dr. Macit BALIK Bitlis Eren Üniv. Türk Dili ve Edebiyatı (Yeni Türk Ed.)
Dr. Serdal BALTACI Ahi Evran Üniversitesi,Kırşehir Eğitim Fakültesi Matematik Eğitimi
Dr. Metin BAYRAM Ağrı İbrahim Çeçen Ünv. BESYO (Beden Eğitimi)
Dr.Adnan BAKİ Karadeniz Teknik Üniversitesi
Dr. Arzu KİRMAN BİLGİN KAÜ – Eğitim Fakültesi – Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü – Fen Bilimleri Eğitimi ABD
Dr.Medine BARAN Dicle Üniversitesi, Z.G. Eğitim Fakültesi (Fizik Eğitimi)
Dr. Nizamettin Koç Hakkâri Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
Dr. Okan KUZU Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü İlköğretim Matematik Eğitimi Anabilim Dalı
Dr. Gökhan BAYRAKTAR Ağrı İbrahim Çeçen Ünv. BESYO (Beden Eğitimi)
Dr. Çağla ÖNEREN ŞENDİL TED Üniversitesi, Okul Öncesi ABD
Dr. Metehan BULDU Kırıkkale Üniversitesi, Okul Öncesi ABD
Dr. Ahmet Salih Şimşek Ahi Evran Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Bölümü /Ölçme Değerlendirme
Dr. Simge YILMAZ Mersin Üniversitesi, Okul Öncesi ABD
Dr. Şenil ÜNLÜ ÇETİN Kırıkkale Üniversitesi, Okul Öncesi ABD
Dr. Ali ÇETİN Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi Matematik ve Fen Bilgisi Eğitimi Bölümü – Fen Bilgisi Eğitimi
Dr. Cezmi ÜNAL Gazi Üniversitesi, Fen Bilgisi Eğitimi
Dr.Emel Funda TÜRKMEN Afyon Kocatepe Üniversitesi, Müzik Eğitimi (Ses Eğitimi ABD)
Dr. Sultan Çiğdem SAĞIN ŞİMŞEK Ortadoğu Teknik Üniversitesi,İngilizce Dil Eğitimi Bölümü
Dr. Kemal ÖZGEN

Dicle Üniversitesi, Eğirim Fak., Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi / Matematik Eğitimi

Dr. Metehan KUTLU Hakkari Üniversitesi Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü Otzim
Dr. Mehmet AYDIN Dicle Üniversitesi, Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi,Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi / Matematik Eğitimi
Dr. Ş. Feza Orhan Yıldız Teknik Üniversitesi, Eğitim Programları ve Öğretim
Dr.Erol BARIN Gazi Üniversitesi
Dr.Hale BAYRAM
Marmara Üniversitesi
Dr.Giray BERBEROĞLU
Ortadoğu Teknik Üniversitesi
Dr.H.İbrahim BÜLBÜL
Gazi Üniversitesi
Dr.Sabri BÜYÜKDÜVENCİ
Ankara Üniversitesi
Dr.Şener BÜYÜKÖZTÜRK
Başkent Üniversitesi
Dr. Nurcan CANSIZ Artvin Çoruh Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı
Dr.Ekrem CENGİZ MEB Mehmetçik Ortaokulu, ERZURUM, Fen Bilgisi Öğretmenliği
Dr.İsmail ÇAKIR

Erciyes Üniv., Eğitim Fak.Yabancı Dil. Eğ.İngiliz Dili Eğitimi

Dr.Eren CEYLAN Ankara Üniversitesi
Dr.Ayşegül DALOĞLU
Ortadoğu Teknik Üniversitesi
Betül DEMİRDÖĞEN Orta Doğu Teknik Üniversitesi/Kimya Eğitimi
Dr.İbrahim DELEN Uşak Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Eğitim Programları ve Öğretim
Dr.Deniz DERYAKULU
Ankara Üniversitesi
Dr.Çağlayan DİNÇER
Ankara Üniversitesi
Dr. Süleyman DOĞAN, Ege Üniversitesi
Dr.Mustafa DOĞAN Yıldız Teknik Üniversitesi,İlköğretim Matematik Eğitimi
Dr.Safiye Sunay DOĞRU Selçuk Üniversitesi
Dr.Asiye DUMAN Gazi Üniversitesi
Dr.Soner DURMUŞ Abant İzzet baysal Üniversitesi
Dr. Zekeriya ÇAM Muş Alparslan Üniversitesi/Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
Dr. Sami BASKIN GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/EĞİTİM FAKÜLTESİ/TÜRKÇE VE SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ/TÜRKÇE EĞİTİMİ ANABİLİM DALI
Dr. Selahattin KAYMAKCI Kastamonu Üniversitesi, Eğitim Fakültesi /Sosyal Bilgiler Eğitimi
Dr.Ersin TOPÇU Kastamonu Üniversitesi, Eğitim Fakültesi/Sosyal Bilgiler Eğitimi
Dr. Baki DUY İnönü Üniversitesi
Dr. Emel ÖZDEMİR ERDOĞAN Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü, Matematik Eğitimi A.B.D
Dr. ALİ YAKAR Koçman Üniversitesi/Eğitim Fakültesi/Eğitm Bilimleri/Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalı
Dr.Niyazi ERDOĞAN

Balıkesir Üniversitesi, İlköğretim Fen Bilgisi A.B.D.

Dr. MUSTAFA EŞKİSU ANKARA ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK
Dr. Salih GÜLEN 19 Mayis Üniv. Eğit. Fak. Fen Bilgisi ABD
Dr. Şahin GÖKÇEARSLAN Gazi Üniversitesi-Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi, Enformatik Bölümü (BÖTE)/Bilgisayar Öğretimi Teknolojileri Eğt.
Dr. Mehmet ERKOL Afyon Kocatepe Üniv., Fen Bilgisi ABD
Dr.Fatma Tezel ŞAHİN Gazi Üniv. Gazi Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim Bölümü Okul Öncesi Eğitimi Ana Bilim Dalı

Dr. Mehmet Emin USTA

Harran Üniversitesi
Dr.Gürcü ERDAMAR Gazi Üniversitesi
Dr. Ömer Faruk KESER Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi, Uzay ve Uydu Bilimleri.
Dr.Esra İşmen GAZİOĞLU İstanbul Üniversitesi
Dr.Ömer GEBAN
Ortadoğu Teknik Üniversitesi
Dr.Aynur GEÇER Kocaeli Üniversitesi
Dr.İbrahim GÖKDAŞ
Adnan Menderes Üniversitesi, Egitim FakültesiBilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü / Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri
Dr.Göksu GÖZEN Ankara Üniversitesi
Dr. Ramazan GÜRBÜZ Adıyaman Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlk Öğretim Matematik Eğitimi ABD
Dr.Işıl Güneş MODİRİ Karadeniz Teknik Üniversitesi (Müzik Eğitimi)
Dr. Fikret GELİBOLU Selçuk Üniversitesi E?itim Bilimleri Enstitüsü, Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü / Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri
Dr. Kerim GÜNDOĞDU Adnan Menderes Üniv. Eğitim Fak. Eğitim Bilimleri Bölümü
Dr. Yüksel GÖĞEBAKAN İnönü Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Resim Bölümü
Dr.Ayla GÜRDAL
Marmara Üniversitesi
Dr.Tanju GÜRKAN
Ankara Üniversitesi
Dr.Gelengül HAKTANIR
Ankara Üniversitesi
Dr. Abdurrahman İLĞAN Düzce Üniversitesi (Eğitim Bilimleri)
Dr. Cemalettin İPEK Recep Tay. Erdoğan Üniv. Rize Eğitim Fak. Eğitim Bilimleri Böl. Eğitim Yönetimi ve Denetimi Ana Bilim Dalı
Dr.Ayşe ÇAKIR İLHAN
Ankara Üniversitesi
Dr. Kağan KAYA Cumhuriyet Üniversitesi (İngiliz Dili ve Edebiyatı)
Dr.Cemalettin İPEK
Karadeniz Teknik Üniversitesi
Dr. Hakkı KADAYIFÇI Gazi Üniversitesi/Kimya Eğitimi Anabilim Dalı
Dr.Rasim KALE Karadeniz Teknik Üniversitesi (Beden Eğitimi)
Dr.Çiğdem KAN Fırat Üniversitesi (Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalı)
Dr.Şirin KARADENİZ Bahçeşehir Üniversitesi
Dr.Kasım KARAKÜTÜK
Ankara Üniversitesi
Dr.Sevilay KARAMUSTAFAOĞLU
Amasya Üniversitesi
Dr.Serçin KARATAŞ Gazi Üniversitesi
Dr.Cahit KAVCAR
Ankara Üniversitesi
Dr. Emre Harun KARAASLAN Gaziantep Üniversitesi Naci Topçuoğlu MYO, Kimya Eğitimi
Dr. Alim KAYA İnönü Üniversitesi
Dr.Hafize KESER Ankara Üniversitesi
Dr. Sevtap KANAT İnönü Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Resim Grafik Bölümü
Dr.Davut KÖĞCE

Niğde Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Matematik Öğretmenliği
Matematik Eğitimi

Dr. Ebru KILIÇ ÇAKMAK Gazi Üniversitesi
Dr. Yılmaz KARA Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Biyoloji Öğretmenliği
Dr. Ercan KAYA Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi OFMA Eğitimi/Biyoloji Eğitimi
Dr.Remzi KINCAL
Çanakkale 18 Mart Üniversitesi
Dr. Yasemin KIYMAZ Ahi Evran Üniversitesi,Kırşehir Eğitim Fakültesi Matematik Eğitimi
Ruhi KONAK Kastamonu Üniv. Eğitim Fak. Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi
Dr. Zafer KUŞ KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ
İlköğretim Bölümü,Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Anabilim Dalı
Dr. Ayşe Güler KÜÇÜKTURAN Başkent Üniversitesi
Dr. Recep KÜRKÇÜ Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümü (Beden Eğitimi)
Dr.Abdulkadir MASKAN Dicle Üniversitesi Z.G. Eğitim Fakültesi (Fizik Eğitimi)
Dr. Murat OKUR Karadeniz Teknik Üniversitesi- İlköğretim Fen Eğitimi ABD (Çevre)
Dr.Selahattin ÖĞÜLMÜŞ
Ankara Üniversitesi
Dr.Yaşar ÖZBAY
Gazi Üniversitesi
Dr.Haluk ÖZMEN
Karadeniz Teknik Üniversitesi
Dr. Faruk ÖZTÜRK
İzzet Baysal Üniversitesi
Dr.İnayet PEHLİVAN
Ankara Üniversitesi
Dr. Murat Peker Afyon Kocatepe Üniversitesi .Eğitim Fakültesi, Matematik Eğitimi ABD
Dr.Metin PİŞKİN
Ankara Üniversitesi
Dr. Mehmet SAĞ Akdeniz Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi,Gel.Türk El Sanatl.Bölümü,Halı,Kilim ve Eski Kumaş Des.ASD.
Dr. Hanife CAN ŞEN Adnan Menderes Üniv. Eğit. Fak. Fen Bilgisi(Fizik Eğitimi)
Dr. Salih RAKAP Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Özel Eğitim Bölümü, Zihin Engelliler Öğretmenliği Ana Bilim Dalı
Dr. Oğuzhan SEVİMLİ Atatürk Üniversitesi Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi,Türkçe Eğitimi
Dr. Mustafa Sami TOPÇU Yıldız Teknik Üniv. Eğitm Fak. İlk. Öğret. Fen Bilgisi Eğitmi
Dr.Asuman Seda SARACALOĞLU Adnan Menderes Üniversitesi
Dr. Ömer Faruk SÖNMEZ Gaziosmanpaşa Üniversitesi Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Anabilim Dalı
Dr. Bedri SARICA Pamukkale Üniv. Eğitim Fak. Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı
Dr.Sedat SEVER Ankara Üniversitesi
Dr.Fatma ŞAHİN
Marmara Üniversitesi.
Dr.Dilara ŞEKER Yüzüncü Yıl Üniversitesi
Dr.MÜFİT ŞENEL 19 Mayis Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yabanci Diller Bölümü
Dr.Ali ŞİMŞEK
Anadolu Üniversitesi
Dr. Hüseyin ŞİMŞEK Ahi Evran Üniv. Eğitim Fak. Eğitim Bilimleri Böl. Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Ana Bilim Dalı
Dr. Hüseyin ÖZÇAKMAK MKÜ Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü
Dr.Nurettin ŞİMŞEK
Ankara Üniversitesi
Dr. Veli TOPTAŞ Kırırkkale Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü Sınıf Öğretmenliği Programı
Dr. Yasemin TAŞ Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Fen Bilgisi Ana Bilim Dalı Başkanlığı
Dr. Ebru Hasibe TANJU Başkent Üniversitesi
Dr. Vefa TAŞDELEN Yıldız Teknik Üniversitesi Eğitim Fak. Eğitim Bilimleri Bölümü,Felsfe ABD
Dr.Murat TAŞDAN Kafkas Üniversitesi Eğitim Fakültesi (Eğitim Bilimleri)
Dr. Cem TOPSAKAL Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü
Dr.İlker Uğulu Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Fakültesi / Biyoloji Öğretmenliği
Dr.Mehmet Serkan UMUZDAŞ Gaziosmanpaşa Üniversitesi Eğitim Fakültesi (Müzik Eğitimi)
Dr.Serpil UMUZDAŞ Gaziosmanpaşa Üniversitesi Eğitim Fakültesi (Müzik Eğitimi)
Dr. Ümit DEMİRAL AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ
Dr. Mustafa ÜREY Karadeniz Teknik Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi İlköğretim Fen Eğitimi (Çevre) ABD-Trabzon
Dr.H.İbrahim YALIN Gazi Üniversitesi
Dr. H. Bahadır YANIK Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü, Matematik Eğitimi A.B.D
Dr.Binnur YEŞİLYAPRAK Ankara Üniversitesi
                                Dr. Sevda YERDELEN DAMAR Boğaziçi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi,Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimiı Eğitimi/ Fizik Öğ. Eğitimi
Dr. Sündüs YERDELEN Kafkas Üniversitesi İlköğretim Fen bilgisi Öğretmenliği
Dr. İbrahim YERLİKAYA Adıyaman Üniv. Eğitim Fak. Eğitim Bilimleri Bölümü, Rehberlik ve Psikoloji Danışmanlık Programı
Dr. Mustafa YEŞİLYURT Yıldız Teknik Eğitt. Fak. İlk Öğretim Fizik Eğitmi
Dr.Armağan YILDIZ İstanbul Üniversitesi
Dr.Rauf YILDIZ 18 Mart Çanakkale Üniversitesi
Dr. Rüştü YEŞİL Ahi Evran Üniv. Eğitim Fak. Eğitim Bilimleri Böl. Eğitim Programları ve Öğretimi Programı ABD
Dr.Kürşad YİLMAZ Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi (Eğitim Bilimleri)
Dr.Mehmet YILMAZ Gazi Üniversitesi
Dr. Sadık YÖNDEM Abant İzzet Baysal Üniversitesi
Dr.Cemil YÜCEL Uşak Üniversitesi
 

YYÜ HAKEM LİSTESİ

Dr. Abdurrahman MENGİ Sosyal Bilimler ( Sosyolojik Boyutlarıyla Otizm)

Dr. Abdulmecit CANATAK

Edebiyat Fak. Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

Dr. Adnan YILDIZ

Fizikokimya Anabilim Dalı 

Dr. Ahmet Selçuk

Kimya Eğitimi

Dr. Ahmet AKBABA

 

Dr. Ahmet  YAYLA

Eğitim Bilimleri

Dr. Ali DÜZGÜN

 

Dr. Ali GURBETOĞLU

Eğitim Bilimleri (Eğitim Programlar ve Öğretimi):
Türk eğitim tarihi, eğitimin sosyal ve tarihi temelleri, öğretmen yetiştirme ve sorunları, çocukluk tarihi 

Dr. Ali Keleş

Biyoloji Eğitimi (Makro Mantar Sistematiği)

Dr. Asiye PARLAK RAKAP Okul Öncesi ABD

Dr. Atilla TEMUR

Biyoloji Eğitimi (Hayvansal Dokular)

Dr. Aydın GÖRMEZ Yüzüncü Yıl University, Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı

Dr. Aynur İlhan TUNÇ

Sınıf Öğretmenliği 

Dr. Ayşegül TARKIN Kimya Eğitimi
Dr.Betül Ekiz KIRAN Kimya Eğitimi

Dr. Bayram TEMUR

Beden Eğitmi

Dr. A. Semih BİREL Müzik Eğitimi ABD

Dr. Bülent ASMA

Beden Eğitimi

Dr. Celal ASLAN

Modern Türk Romanı ve Öyküsü, Modern Türk Şiiri, Edebiyat Eğitimi, Edebiyat Eleştirisi, Edebiyat Tarihi ve Sosyolojisi

Dr. Çetin GÜLER

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü

Dr. Davut OKÇU

 

Dr. Dilara ŞEKER


Yüzüncü Yıl Üniversitesi
Dr.Dilek KARIŞAN YYÜ Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği
Dr.Elif ERTEM AKBAŞ YYÜ: Eğitim Fak. Matematik Eğitimi

Dr. Elif KAVAL

Sinir Bilim, Hücre Kültürü, Mikroskobik Yöntemler, İmmunohistokimya
Dr.Elif Selcan KUTUCU Kimya Eğitimi
Dr. Eray ÇELİK Uygulamalı İstatistik ve İst. Bilgi Sistemleri Bilim Dalı

Dr. Ercan TOMAKİN

İngilizce Öğretimi Alanında Yazılan Makaleler  

Dr. Erdinç DURMUŞ

İngiliz Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı

Dr. Erkan ÇİMEN

  Matematik Eğitimi Anabilim Dalı

Dr. Ertan ZEREYAK

Bilgisayar ve Uzaktan Eğitim 

Dr. Eylem KILIÇ

Bilişsel Gelişim, Bilişsel Yük Teorisi,İnsan Hafızası, İnsan Bilgisayar Etkileşimi, Çoklu Ortam Tasarımı ve Geliştirilmesi, Aktif Öğrenme, Kültürlerarası Öğrenme, Proje Geliştirme ve Değerlendirme, Etkili Sunum ve Eğitim İletişimi, Araştırma Yöntem ve Teknikleri,Öğretim Yöntem ve Teknikleri
Dr.Ferhat KARDAŞ YYÜ/Eğitim Fakültesi/Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı.
Dr. Fethiye Lemis ÖNKOL İlköğretim Bölümü, Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı
Dr. Fethi DEMİR Ortaöğretim Sosyal Alanlar Eğitimi Bölümü, Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi Anabilim Dalı

Dr. Fethi SOYALP

Metalik Alaşımların Yapısal Özellikleri, Kristallerin Elektronik Bant Yapısı Özellikleri, Kübik Kristallerin Elastik Özellikleri, Fonon Hesaplamaları Kristallerin Termodinamik Özellikleri.

Dr. Fuat ALİZADE

  Müzik Eğitimi ABD

Dr. Fuat TANHAN

  Eğitimde Rehberlik ve Psikolojik Hizmetler ABD

Dr. Gaye Zeynep ÇENESİZ YYÜ Eğitim Fak. Ana Bilim Dalı : Eğitimde Rehberlik ve Psikolojik Hizmetler Anabilim Dalı

Dr. Gürol ZIRHLIOĞLU

Biyometri-İstatistik

Dr. H. Basri MEMDUHOĞLU

Eğitim Bilimleri (Eğitim Yönetimi, Denetimi, Planlaması, Ekonomisi,Politikası, Sınıf Yönetimi), Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Avrupa Eğitim Politikaları, Yükseköğretim Politikaları.

Dr. Halil IŞIK

Eğitim Bilimleri/Eğitim Yönetimi

Dr. Harika ÖZGE ASLAN OFMA Böl. Biyoloji Eğitimi ABD (Biyoloji Eğitmi)
Dr. Hasan BAKIRCI YYÜ Eğitim Fak. İlköğretim Fen Bilgisi ABD.

Dr. Hasan ÇİÇEK

Eğitim Bilimleri

Dr. Hasan GENÇ

Kimya Eğitimi 

Dr. Hatice COŞKUN Türkçe Eğitimi Bölümü
Dr. Havva Kavurmacı-Önalan YYÜ Eğitim Fak. İlköğretim Matematik ABD.

Dr. Hayati ÇAVUŞ

Bilgisayar, İstatistik ve Uzaktan Eğitim

Dr. Hayrettin OKUT YYÜ, Ziraat Fak., Biyometri ve Genetik Anabilim Dalı
Dr. Hüseyin ARTUN Fen Bilgisi Öğretmenliği (Çevre Eğitimi)

Dr. Hüseyin YÜKRÜK

  Müzik Eğitmi

Dr. İkbal Tuba ŞAHİN SAK Okul Öncesi Eğitimi ABD
Dr.İshak KOZİKOĞLU

Eğitim Programları ve Öğretim

Dr. İsrafil TOZLU

  Kimya

Dr. Kamil AKBAYIR

Matematik Öğretimi ve Eğitimi

Dr. Kemal EROL

Yeni Türk Edebiyatı

Dr. Kemal KAYA

Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalı (Osmanlı Tarihi)

   
Dr. Mecit ASLAN Eğtim Bilimleri/Eğitim Programları ve Öğretim
Dr. Mehme Ali TEMİZ Fen Bigisi Eğitimi
Dr. Mehmet KULAZ  

 

Dr. Mehmet Nuri ÇINARCI Eğitim Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği
Dr. Mehmet Nuri Kardaş Türkçe Eğitimi Bölümü

 

 

Dr. Mehmet TOP YYÜ Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Anabilim Dalı
Dr. Mehmet YILDIRIM Ortaöğretim Sosyal Alanlar Eğitimi Bölümü Tarih Eğitimi Anabilim Dalı
Dr. Murat BOYSAN YYÜ Edebiyat Fakültesi Psikoloji ABD

Dr. Murat CANCAN

 

Dr. Murat KAYRİ

Bilgisayar, Uzaktan Eğitim, Network ve İstatistik 

Dr. Murat ÖZTÜRK

 

Dr. Murat ÜNAL

Biyoloji Eğitimi

Dr. Murat YILMAZ Sosyal Bilgiler Coğrafya

Dr. Mustafa ATLI

Beden Eğitimi ve spor bilimleri

Dr. Mustafa Serkan GÜNBATAR Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi

Dr. Mustafa ERDEM

Eğitim Yönetimi, Eğitim Denetimi,Okul Yönetimi,Okul Denetimi,Örgüt, Örgütsel Kültür,Örgütsel Davranış,Örgütsel Kimlik,Örgüt Sağlığı,Grup Çalışmaları,Takım Çalışmaları,İş Doyumu, İş Stresi, İş Yaşamı Kalitesi

Dr. Mustafa TATAR

Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitim Programı ve Öğretimi Anabilim Dalı
Dr. Mustafa TÜYSÜZ Kiya Eğitimi ABD

Dr. Muzaffer SELÇUK

 

Dr. Naki ERDEMİR

Fizik Eğitmi

Dr. Nasip DEMİRKUŞ

Biyoloji Eğitimi, Biyoloji Eğit., Evrim, Fizik Eğit., Fen Bilgisi, Çevre ve Matematikle İlgili Kavramlar, Kozmik Alem de ve Canlılarda Evrim, Sistematik Botanik, Fen Bilgisi Öğretimi, Çevre ve Bilinci, Fen Teknoloji ve Toplum İlişkisi, Bazı Sanal ve Nesnel Teknolojik Araçların Uygulayışta Etkili Kullanımı, Öğretim Yöntemleri ve Modeller... , Bilim ve Teolojinin Organik İlişkisi... vb
Necdet TAŞKIN Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü, Okul Öncesi Eğitim Anabilim Dalı

Dr. Nurullah KARTA

 

Dr. Ömer ÇİFTÇİ

Türkçe ve edebiyat ders kitapları; kelime öğretimi; okuma, yazma, konuşma ve dinleme eğitimi;Türkçe ve edebiyat öğretim programı

Dr. Ramazan SAK

Okul Öncesi Eğitimi ABD

Dr. Raşit KOÇ

Türkçe Eğitimi, Okuma Yazma Öğretimi, Çocuk Edebiyatı,Türk Dili Türkçe Eğitimi,Okuma Yazma Öğretimi,Çocuk Edebiyatı,Türk Dili

Dr. Recep TAŞ

İngiliz Dili Eğitimi ve İngiliz Dili Edebiyatı, Roman, Eleştiri, Koloni Sonrası Edebiyat.
Dr. Rezzan UÇAR Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Yönetimi Teftişi Planlaması ve Ekonomisi
Dr. Selim GÜNÜÇ Siber Psikoloji, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi

Dr. Serap YÜKRÜK

Müzik Eğitmi

Dr. Serhat KOCAKAYA

Fizik Eğitmi

Dr.Seyit Battal Uğurlu YYÜ Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü/Yeni Türk Edebiyatı
Dr. Sevgi AYDIN OFMA Ortaöğretim fen ve Matematik Alanları Eğitimi/ Kimya Öğr.
Dr. Sevgül Türkmenoğlu Yeni Türk Edebiyatı
Dr. Seyhan KALAYCI Resim Eğitimi

Dr. Sinan İŞLER

Biyoloji Eğitimi

Dr. Süleyman EDİZ

Graf Teorisi, Matematik Eğitimi

Dr. Tunay BİLGİN

Matematiksel Analiz Ve Matematik Eğitimi

Dr. Yaşar GENEL

Fizkokimya, Adsorsiyon, Kimyasal Kinetik

Dr. Yılmaz ÖNAY

 
Dr. Yusuf Barış UZUN YYÜ/Eğitim Fakültesi /Müzik Eğitimi
Dr. Zeynep AKDAĞ İlköğretim Bölümü Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı
Dr. Zeynel BOYNUKARA Biyoloji Eğitimi

Dr. Zihni MEREY

Sınıf Öğretmenliği Sosyal Bilgiler Öğretimi

Dr. Zöhre KAYA YYÜ Eğitim Fak. Ana Bilim Dalı : Eğitimde Rehberlik ve Psikolojik Hizmetler Anabilim Dalı