YYÜ HAKEM KURULU

Diğer Üniversitelerdeki Öğretim Üyelerinin Hakem listesi
(Hakemler listesi soyada göre alfabetik olarak sıralanmıştır)
Dr. Abdulmecit CANATAK Edebiyat Fak. Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

Dr. Adnan YILDIZ

Fizikokimya Anabilim Dalı 

Dr. Ahmet Selçuk

Kimya Eğitimi

Dr. Ahmet AKBABA

 

Dr. Ahmet  YAYLA

Eğitim Bilimleri

Dr. Ali DÜZGÜN

 

Dr. Ali GURBETOĞLU

Eğitim Bilimleri (Eğitim Programlar ve Öğretimi):
Türk eğitim tarihi, eğitimin sosyal ve tarihi temelleri, öğretmen yetiştirme ve sorunları, çocukluk tarihi 

Dr. Ali Keleş

Biyoloji Eğitimi (Makro Mantar Sistematiği)

Dr. Asiye PARLAK RAKAP Okul Öcesi ABD

Dr. Atilla TEMUR

Biyoloji Eğitimi (Hayvansal Dokular)

Dr. Aydın GÖRMEZ Yüzüncü Yıl University, Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı

Dr. Aynur İlhan TUNÇ

Sınıf Öğretmenliği 

Dr. Bayram TEMUR

Beden Eğitmi

Dr. Bedri SARICA

 

Dr. Bülent ASMA

 

Dr. Celal ASALAN

Modern Türk Romanı ve Öyküsü, Modern Türk Şiiri, Edebiyat Eğitimi, Edebiyat Eleştirisi, Edebiyat Tarihi ve Sosyolojisi

Dr. Çetin GÜLER

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü

Dr. Davut OKÇU

 

Dr. Dilara ŞEKER


Yüzüncü Yıl Üniversitesi

Dr. Elif KAVAL

Sinir Bilim, Hücre Kültürü, Mikroskobik Yöntemler, İmmunohistokimya
Dr. Eray ÇELİK Uygulamalı İstatistik ve İst. Bilgi Sistemleri Bilim Dalı

Dr. Ercan TOMAKİN

İngilizce Öğretimi Alanında Yazılan Makaleler  

Dr. Erdinç DURMUŞ

İngiliz Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı

Dr. Erkan ÇİMEN

  Matematik Eğitimi Anabilim Dalı

Dr. Ertan ZEREYAK

Bilgisayar ve Uzaktan Eğitim 

Dr. Eylem KILIÇ

Bilişsel Gelişim, Bilişsel Yük Teorisi,İnsan Hafızası, İnsan Bilgisayar Etkileşimi, Çoklu Ortam Tasarımı ve Geliştirilmesi, Aktif Öğrenme, Kültürlerarası Öğrenme, Proje Geliştirme ve Değerlendirme, Etkili Sunum ve Eğitim İletişimi, Araştırma Yöntem ve Teknikleri,Öğretim Yöntem ve Teknikleri
Dr. Fethiye Lemis ÖNKOL İlköğretim Bölümü, Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı
Dr. Fethi DEMİR Ortaöğretim Sosyal Alanlar Eğitimi Bölümü, Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi Anabilim Dalı

Dr. Fethi SOYALP

Metalik Alaşımların Yapısal Özellikleri, Kristallerin Elektronik Bant Yapısı Özellikleri, Kübik Kristallerin Elastik Özellikleri, Fonon Hesaplamaları Kristallerin Termodinamik Özellikleri.

Dr. Fuat ALİZADE

  Müzik Eğitimi ABD

Dr. Fuat TANHAN

  Eğitimde Rehberlik ve Psikolojik Hizmetler ABD

Dr. Gürol ZIRHLIOĞLU

Biyometri-İstatistik

Dr. H. Basri MEMDUHOĞLU

Eğitim Bilimleri (Eğitim Yönetimi, Denetimi, Planlaması, Ekonomisi,Politikası, Sınıf Yönetimi), Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Avrupa Eğitim Politikaları, Yükseköğretim Politikaları.

Dr. Hanife ŞEN Fizik Eğitimi 

Dr. Halil IŞIK

Eğitim Bilimleri/Eğitim Yönetimi

Dr. Hasan BAKIRCI YYÜ Eğitim Fak. İlköğretim Fen Bilgisi ABD.

Dr. Hasan ÇİÇEK

Eğitim Bilimleri

Dr. Hasan GENÇ

Kimya Eğitimi 

Dr. Havva Kavurmacı-Önalan YYÜ Eğitim Fak. İlköğretim Matematik ABD.

Dr. Hayati ÇAVUŞ

Bilgisayar, İstatistik ve Uzaktan Eğitim

Dr. Hayrettin OKUT YYÜ, Ziraat Fak., Biyometri ve Genetik Anabilim Dalı
Dr. Hüseyin ARTUN Fen Bilgisi Öğretmenliği (Çevre Eğitimi)

Dr. Hüseyin YÜKRÜK

  Müzik Eğitmi

Dr. İbrahim GÖKDAŞ

 

Dr. İsmail ARIKOĞLU

 

Dr. İsrafil TOZLU

 

Dr. Kamil AKBAYIR

Matematik Öğretimi ve Eğitimi

Dr. Kemal EROL

Yeni Türk Edebiyatı

Dr. Kemal KAYA

Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalı (Osmanlı Tarihi)

   
Dr. Mehmet KULAZ  

Dr. M. Maşuk KÜÇÜK

Kimya Eğitimi

Dr. Mehmet Nuri ÇINARCI Eğitim Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği
Dr. Mehmet Nuri Kardaş Türkçe Eğitimi Bölümü

Dr. Mehmet SAĞ

 

Dr. Mehmet ŞAHAN

YYÜ Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Anabilim Dalı

Dr. Mehmet TOP YYÜ Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Anabilim Dalı
Dr. Mehmet YILDIRIM Ortaöğretim Sosyal Alanlar Eğitimi Bölümü Tarih Eğitimi Anabilim Dalı

Dr. Murat CANCAN

 

Dr. Murat KAYRİ

Bilgisayar, Uzaktan Eğitim, Network ve İstatistik 

Dr. Murat ÖZTÜRK

 

Dr. Murat ÜNAL

Biyoloji Eğitimi

Dr. Mustafa ATLI

Beden Eğitimi ve spor bilimleri

Dr. Mustafa ERDEM

Eğitim Yönetimi, Eğitim Denetimi,Okul Yönetimi,Okul Denetimi,Örgüt, Örgütsel Kültür,Örgütsel Davranış,Örgütsel Kimlik,Örgüt Sağlığı,Grup Çalışmaları,Takım Çalışmaları,İş Doyumu, İş Stresi, İş Yaşamı Kalitesi

Dr. Mustafa TATAR

Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitim Programı ve Öğretimi Anabilim Dalı

Dr. Muzaffer SELÇUK

 

Dr. Naki ERDEMİR

Fizik Eğitmi

Dr. Nasip DEMİRKUŞ

Biyoloji Eğitimi, Biyoloji Eğit., Evrim, Fizik Eğit., Fen Bilgisi, Çevre ve Matematikle İlgili Kavramlar, Kozmik Alem de ve Canlılarda Evrim, Sistematik Botanik, Fen Bilgisi Öğretimi, Çevre ve Bilinci, Fen Teknoloji ve Toplum İlişkisi, Bazı Sanal ve Nesnel Teknolojik Araçların Uygulayışta Etkili Kullanımı, Öğretim Yöntemleri ve Modeller... , Bilim ve Teolojinin Organik İlişkisi... vb
Dr.Necdet TASKIN Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü, Okul Öncesi Eğitim Anabilim Dalı

Dr. Nurullah KARTA

 

Dr. Ömer ÇİFTÇİ

Türkçe ve edebiyat ders kitapları; kelime öğretimi; okuma, yazma, konuşma ve dinleme eğitimi;Türkçe ve edebiyat öğretim programı

Dr. Ramazan SAK

Okul Öncesi Eğitimi ABD

Dr. Raşit KOÇ

Türkçe Eğitimi, Okuma Yazma Öğretimi, Çocuk Edebiyatı,Türk Dili Türkçe Eğitimi,Okuma Yazma Öğretimi,Çocuk Edebiyatı,Türk Dili

Dr. Recep TAŞ

İngiliz Dili Eğitimi ve İngiliz Dili Edebiyatı, Roman, Eleştiri, Koloni Sonrası Edebiyat.

Dr. Ruhi KONAK

Resim Eğitmi

Dr. Serap YÜKRÜK

Müzik Eğitmi

Dr. Serhat KOCAKAYA

Fizik Eğitmi

Dr. Sevda YERDELEN DAMAR OFMA Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi/ Fizik Öğ. Matematik Eğitimi
Dr. Sevgi AYDIN OFMA Ortaöğretim fen ve Matematik Alanları Eğitimi/ Kimya Öğr.
Dr. Sevgül Türkmenoğlu Yeni Türk Edebiyatı

Dr. Sinan İŞLER

Biyoloji Eğitimi

Dr. Süleyman EDİZ

Graf Teorisi, Matematik Eğitimi
Dr. İkbal Tuba ŞAHİN SAK Okul Öncesi Eğitimi ABD

Dr. Tunay BİLGİN

Matematiksel Analiz Ve Matematik Eğitimi

Dr. Yaşar GENEL

Fizkokimya, Adsorsiyon, Kimyasal Kinetik

Dr. Yılmaz ÖNAY

 

Dr. Vefa TAŞDELEN


Eğitim Bilimleri
Dr. Zeynep AKDAĞ İlköğretim Bölümü Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı
Dr. Zeynel BOYNUKARA Biyoloji Eğitimi

Dr. Zihni MEREY

Sınıf Öğretmenliği Sosyal Bilgiler Öğretimi

   
   
                                                                                    HAKEM LİSTESİ

                                                       Yüzüncü Yıl Üniversitesi’ndeki Öğretim Üyelerinin Hakem listesi
                                                          (Hakemler listesi soyada göre alfabetik olarak sıralanmıştır)
Dr. Efe AKBULUT Pamukkale Üniversitesi
Dr.H.Ömer ADIGÜZEL Ankara Üniversitesi
Dr.Hasan AKAN Harran Üniversitesi
Dr.Ali Rıza AKDENİZ Karadeniz Teknik Üniversitesi
Dr.Özcan Erkan AKGÜN Sakarya Üniversitesi
Dr.Yahya AKYÜZ Ankara Üniversitesi
Dr.Suna AKALIN Atatürk Üniversitesi
Dr. D. Esra ANGIN Adn. Menderes Üni. Eğit. Fak. Okul Öncesi Eğitimi Ana Bilim Dalı
Dr.Esra Macaraoğlu AKGÜL Yeditepe Üniversitesi
Dr.Alipaşa AYAS Karadeniz Teknik Üniversitesi
Dr.Ahmet AYPAY Osmangazi Üniversitesi
Dr.Abide GÜNGÖR AYTAR Gazi Üniversitesi
Dr. Macit BALIK Bitlis Eren Üniv. Türk Dili ve Edebiyatı (Yeni Türk Ed.)
Dr.Adnan BAKİ Karadeniz Teknik Üniversitesi
Dr.Medine BARAN Dicle Üniversitesi, Z.G. Eğitim Fakültesi (Fizil Eğitimi)
Dr.Emel Funda TÜRKMEN Afyon Kocatepe Üniversitesi, Müzik Eğitimi (Ses Eğitimi ABD)
Dr.Erol BARIN Gazi Üniversitesi
Dr.Hale BAYRAM
Marmara Üniversitesi
Dr.Giray BERBEROĞLU
Ortadoğu Teknik Üniversitesi
Dr.H.İbrahim BÜLBÜL
Gazi Üniversitesi
Dr.Sabri BÜYÜKDÜVENCİ
Ankara Üniversitesi
Dr.Şener BÜYÜKÖZTÜRK
Başkent Üniversitesi
Dr.İsmail ÇAKIR

Erciyes Üniv., Eğitim Fak.Yabancı Dil. Eğ.İngiliz Dili Eğitimi

Dr.Eren CEYLAN Ankara Üniversitesi
Dr.Ayşegül DALOĞLU
Ortadoğu Teknik Üniversitesi
Dr.Deniz DERYAKULU
Ankara Üniversitesi
Dr.Çağlayan DİNÇER
Ankara Üniversitesi
Dr. Süleyman DOĞAN, Ege Üniversitesi
Dr.Mustafa DOĞAN Necmettin Erbakan Üniversitesi,Eğitim Fakültesi, OFMA Böl. Matematik Eğitimi
Dr.Safiye Sunay DOĞRU Selçuk Üniversitesi
Dr.Asiye DUMAN Gazi Üniversitesi
Dr.Soner DURMUŞ Abant İzzet baysal Üniversitesi
Dr. Baki DUY İnönü Üniversitesi

Dr. Mehmet Emin USTA

Harran Üniversitesi
Dr.Gürcü ERDAMAR Gazi Üniversitesi
Dr. Ömer Faruk KESER Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi, Uzay ve Uydu Bilimleri.
Dr.Esra İşmen GAZİOĞLU İstanbul Üniversitesi
Dr.Ömer GEBAN
Ortadoğu Teknik Üniversitesi
Dr.Aynur GEÇER Kocaeli Üniversitesi
Dr.İbrahim GÖKDAŞ
Adnan Menderes Üniversitesi, Egitim FakültesiBilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü / Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri
Dr.Göksu GÖZEN Ankara Üniversitesi
Dr. Ramazan GÜRBÜZ Adıyaman Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlk Öğretim Matematik Eğitimi ABD
Dr.Işıl Güneş MODİRİ Karadeniz Teknik Üniversitesi (Müzik Eğitimi)
Dr. Kerim GÜNDOĞDU Adnan Menderes Üniv. Eğitim Fak. Eğitim Bilimleri Bölümü
Dr.Ayla GÜRDAL
Marmara Üniversitesi
Dr.Tanju GÜRKAN
Ankara Üniversitesi
Dr.Gelengül HAKTANIR
Ankara Üniversitesi
Dr.Halil IŞIK Çanakkale 18 Mart Üniversitesi
Dr. Abdurrahman İLĞAN Celal Bayar Üniversitesi (Eğitim Bilimleri)
Dr.Ayşe ÇAKIR İLHAN
Ankara Üniversitesi
Dr. Kağan KAYA Cumhuriyet Üniversitesi (İngiliz Dili ve Edebiyatı)
Dr.Cemalettin İPEK
Karadeniz Teknik Üniversitesi
Dr.Rasim KALE Karadeniz Teknik Üniversitesi (Beden Eğitimi)
Dr.Çiğdem KAN Fırat Üniversitesi (Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalı)
Dr.Şirin KARADENİZ Bahçeşehir Üniversitesi
Dr.Kasım KARAKÜTÜK
Ankara Üniversitesi
Dr.Sevilay KARAMUSTAFAOĞLU
Amasya Üniversitesi
Dr.Serçin KARATAŞ Gazi Üniversitesi
Dr.Cahit KAVCAR
Ankara Üniversitesi
Dr. Alim KAYA İnönü Üniversitesi
Dr.Hafize KESER Ankara Üniversitesi
Dr. Ebru KILIÇ ÇAKMAK Gazi Üniversitesi
Dr.Remzi KINCAL
Çanakkale 18 Mart Üniversitesi
Dr. Ayşe Güler KÜÇÜKTURAN Başkent Üniversitesi
Dr.Abdulkadir MASKAN Dicle Üniversitesi Z.G. Eğitim Fakültesi (Fizik Eğitimi)
Dr.Selahattin ÖĞÜLMÜŞ
Ankara Üniversitesi
Dr.Yaşar ÖZBAY
Gazi Üniversitesi
Dr.Haluk ÖZMEN
Karadeniz Teknik Üniversitesi
Dr. Faruk ÖZTÜRK
İzzet Baysal Üniversitesi
Dr.İnayet PEHLİVAN
Ankara Üniversitesi
Dr. Murat Peker Afyon Kocatepe Üniversitesi .Eğitim Fakültesi, Matematik Eğitimi ABD
Dr.Metin PİŞKİN
Ankara Üniversitesi
Dr. Mustafa Sami TOPÇU Yıldız Teknik Üniv. Eğitm Fak. İlk. Öğret. Fen Bilgisi Eğitmi
Dr.Asuman Seda SARACALOĞLU Adnan Menderes Üniversitesi
Dr. Bedri SARICA Pamukkale Üniv. Eğitim Fak. Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı
Dr.Sedat SEVER Ankara Üniversitesi
Dr.Fatma ŞAHİN
Marmara Üniversitesi.
Dr.Dilara ŞEKER Yüzüncü Yıl Üniversitesi
Dr.MÜFİT ŞENEL 19 Mayis Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yabanci Diller Bölümü
Dr.Ali ŞİMŞEK
Anadolu Üniversitesi
Dr.Nurettin ŞİMŞEK
Ankara Üniversitesi
Dr. Ebru Hasibe TANJU Başkent Üniversitesi
Dr. Vefa TAŞDELEN Yıldız Teknik Üniversitesi Eğitim Fak. Eğitim Bilimleri Bölümü,Felsfe ABD
Dr.Murat TAŞDAN Kafkas Üniversitesi Eğitim Fakültesi (Eğitim Bilimleri)
Dr. Cem TOPSAKAL Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü
Dr.Mehmet Serkan UMUZDAŞ Gaziosmanpaşa Üniversitesi Eğitim Fakültesi (Müzik Eğitimi)
Dr.Serpil UMUZDAŞ Gaziosmanpaşa Üniversitesi Eğitim Fakültesi (Müzik Eğitimi)
Dr.H.İbrahim YALIN Gazi Üniversitesi
Dr.Binnur YEŞİLYAPRAK Ankara Üniversitesi
Dr. Mustafa YEŞİLYURT Yıldız Teknik Eğitt. Fak. İlk Öğretim Fizik Eğitmi
Dr.Armağan YILDIZ İstanbul Üniversitesi
Dr.Rauf YILDIZ 18 Mart Çanakkale Üniversitesi
Dr.Kürşad YİLMAZ Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi (Eğitim Bilimleri)
Dr.Mehmet YILMAZ Gazi Üniversitesi
Dr. Sadık YÖNDEM Abant İzzet Baysal Üniversitesi
Dr.Cemil YÜCEL Uşak Üniversitesi