GEVHER NESİBE SAĞLIK EĞİTİM ENSTİTÜSÜ ÖĞRENCİLERİNİN DERS ÇALIŞMA STRATEJİLERİ

Lütfiye (Kırklar) GÖKDAŞ
Van Sağlık Meslek Lisesi Öğretmeni

Uz. Mehmet Çimen
Gevher Nesibe Saglik Egitimi Enstitüsü Ögretim Görevlisi

 

Özet

Araştırma, Sağlık Bakanlığı'na bağlı Gevher Nesibe Saglık Eğitim Enstitüsü'nde öğrenim gören ögrencilerin ders çalışma stratejilerini belirlemek amacıyla yapılmıştır.Araştırma, tarama modeli kapsamında yer alan literatür tarama ve anket tekniği kullanılarak yürütülmüştür. Anket olarak ders çalışma stratejilerini belirlemek amacıyla Teker (2002) tarafından geliştirilen likert tipi ölçme aracı kullanılmıştır. Araştırmada, Gevher Nesibe Sağlık Eğitim Enstitüsü'nde 2003-2004 öğretim yılında ögrenim gören II. Sınıf öğrencilerinden 150 ve III. Sınıff öğrencilerinden 68 olmak üzere toplam 218 öğrencinin tamami çalışma kapsamına alınmıştır. Ancak, çeşitli nedenlerle ulaşamama, hatali ve/veya eksik doldurma nedeniyle 181 ögrenciye ait ölçek işleme alınmıştır. İstatistik çözümlemeler sonucunda ders çalışma stratejilerini olusturan toplam 25 madde arasından kıdem değiskenine göre dört (3, 4, 9 ve 24. maddeler) maddeye ilişkin ortalama puanlar arasında anlamlı farklılıklar olduğu belirlenmiştir.

Anahtar kelimeler : Etkili ders çalısma stratejileri

  Tam Metin

 

Abstract

The purpose of this research was to determine studying strategies of students who attend to Gevher Nesibe Health Education Institute affiliated with Ministry of Health. Literature review and questionnaire technique were used to realize the aims of the research. The questionnaire was a Likert type 25-item instrument, which was developed by Teker (2002). Sample of the researc was a total of 218 students, consistend of 150 second year and 68 third year students attending the Institute. However 181 out of 218 questionnaire forms were included in the analysis due to mistakes students made on the forms such as missing out some items or choosing more than one option. Results were discussed in the context of the aims of the study. The results of the study showed that out of 25 items aimsto determine studying strategies, significant differences in mean scores ( ) exist in four items (3, 4, 9 and 24. items) related to groduation field,

Key word : Effective studying strategies

Full Text