VAN’DA KADIN SORUNLARI ve EĞİTİM

Dr.Aynur İLHAN TUNÇ
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi

Özet

Bu araştırmada, Van’da yaşayan kadınların sorunları ve eğitimle ilişkisi incelenmiştir. Araştırma Van’da yaşayan 200 kadın üzerinde yapılmıştır.
Kadının aile içindeki yeri, işlevi ve çalışma hayatı ile yöreye özgü kültürel, ekonomik ve sağlık sorunlarına ilişkin sonuçlar şöyledir: Kadınların evlenme yaşı küçük, herhangi bir işte çalışma oranları düşüktür. Evlilik ve aile kurumu önemini korumaktadır. Evlilik geleneksel değerlere bağlı bir kurumdur. Yeni gelişen toplumsal değerler arasında kadının ev dışında da çalışma hayatına katılması düşüncesi öne çıkmaktadır. Kadının eğitim seviyesi düşüktür. Bununla birlikte eğitimin kadınlara sağladığı yararlar açıkça görülmektedir. Eğitim kadınların konumunu büyük ölçüde iyileştiren ve değiştiren bir etkendir.

Anahtar kelimeler: Kadın statüsü, Van kadını, Van’da eğitim ve kadın.

Tam Metin

 

WOMAN PROBLEMS IN VAN AND EDUCATION

 

Abstract

The main goal of this research is to study the problems which women are confronting in Van.This research also aims to determine the effects of education on these problems.
The research was conducted with a sample of 200 women, who were selected randomly in Van city.The results of this research showed that women in Van, had many problems such as economic, health, education and high fertility. This research showed that education is an important factor in solving women problems in Van.It is observed that as the level of education of women increased, the problems they felt decreased.

Keywords: Statute of women in Van, gender differences, women and education, women problems.

Full Text