ORTAÖĞRETİM ALAN ÖĞRETMENLİĞİ TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMINA DEVAM EDEN ÖĞRENCİLERİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE YÖNELİK TUTUMLARI

 

Yrd.Doç.Dr.Hüseyin Şimşek
Harran Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü

 

Özet

Bu çalışmada, ortaöğretim alan öğretmenliği tezsiz yüksek lisans programına katılan eğitim fakültesi ve fen edebiyat fakültesi öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları çeşitli değişkenler açısından belirlenmeye çalışılmıştır. Araştırma 138'i eğitim fakültesi mezunu, 150'si fen edebiyat fakültesi mezunu olmak üzere toplam 288 öğretmen adayına uygulanmıştır. Araştırma sonuçları, öğretmen adaylarının profili ile adayların öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarının fakülte, mezun olunan lise ve sosyal fen alanları bakımından anlamlı farklılıklar olduğunu ortaya koymuştur. Eğitim fakültesi öğrencilerinin fen edebiyat fakültesi mezunlarına göre öğretmenlik mesleği ve mesleki gereklilikler konusunda daha olumlu tutuma sahip oldukları, ancak mesleğin toplumsal saygınlık boyutunda fen edebiyat fakültesi öğrencilerinin daha yüksek düzeyde katılım gösterdikleri görülmüştür.

Anahtar Sözcükler : Öğretmenlik, mesleki formasyon, mesleki tutumlar, alan öğretmenliği

Tam metin

 

Abstract

In this study it was aimed to determine the attitudes of candidate teachers from from faculty of education and faculty of arts and science in terms of variow variables. The study was conducted to 288 candidaye teachers. Of these 138 were from faculty of education and 150 of them were from faculty of arts and science. Results of study revealed that the attitude of participants were diffirentiated, significantly on the basis of their profiles and their attitudes towards teaching profession, in terms of faculty, graduated secundaru school and social-scinece fields variables. Results also indicated that students from faculty of faculty of education share an higer level positive attitudes towards teaching profession and necessities of profession than students graduated from faculty of arts and scince. On the other hand those who graduated from faculty of arts and science percepted a higer level of positive attitudes towards social prestige of teaching profession than students of faculty of education.

Key words: Teaching profession, professional formation, professional attitude, branch teaching

Full Text