ÖĞRETMEN BEKLENTİSİ

Dr. Mustafa Tatar
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi

 

Özet

Öğretmen beklentisi, Rosenthal ve Jacobson’un yapmış olduğu ve 1968 yılında yayınladıkları bir araştırma ile literatüre girmiş ve o yıldan bu yana üzerinde pek çok araştırma yapılmış oldukça popüler bir konudur. Popüler oluşunu, biraz da, öğretmenlerin davranışlarını etkileyebilme ve öğrenciler açısından çok dramatik sonuçlar doğurabilme gücüne sahip olmasına borçludur.

Bu çalışmada öğretmen beklentisinin ne olduğu, nasıl oluştuğu, hangi öğrenci özelliklerinden etkilendiği ve öğrenci açısından ne tür sonuçlar doğurduğu üzerinde durulmuştur.

Anahtar kelimeler: Öğretmen beklentisi, öğrenci başarısı.

Tam metin

 

TEACHER EXPECTATİON

Abstract

Teacher expectation appeared in literature with a study conducted by Rosenthal and Jacobson and published in 1968. This topic is deemed very curicial with numerous investigations carried out about it ever since. The popularity of this topic stems from its efficacy in the modes of the behaviours of teacher as well as bringing about some dramatic results with respect of the students.

İn this study, we took up the question of what is the teacher expectation, how it is formed, what sorts of student properties ıt is influenced by and what kinds of consequences it produces within the circle of the student.

Key words: Teacher expectation, student achievement.

Full Text