GRİMM MASALLARININ OLUMSUZ EĞİTİCİLİK BOYUTU

 

Dr. Hasan GÜNEŞ
Yüzüncü Yıl Üniversitesi
Fen Edebiyat Fakültesi
Alman Dili Ve Edebiyatı
hasangunes32@hotmail.com

 

 Özet

Masal, çocuklar için vazgeçilemeyen, hayal dünyalarını süsleyen, besleyen, zenginleştiren bir türdür. Grimm kardeşlerin masallarına da bu gözle bakılınca eğitsel açıdan incelenmesi gerektiği ortadadır. Çünkü Grimm masallarında insanlar ateşlerde yakılmakta, parmaklar kesilmekte, gözler oyulmakta, insan kemikleriyle oyunlar oynanmakta, insanlar zehirli yılanlarla dolu olan kuyulara atılmakta, insanlar çırılçıplak soyularak çivili fıçılara konmakta, insanlar kızgın yağların içine sokulmakta insanlar en şiddetli şekilde öldürülmektedir. Bu durum olağan bir hadise gibi verilmektedir.

Bu çalışmanın amacı, bu tür masallara dikkat çekerek, ailelerin masal konusunda daha seçici davranmalarını sağlamaktır. Böylece bu çalışma ile ailelerin masal seçiminde daha dikkatli davranarak şiddet içermeyen, çocukların olumlu davranışlar geliştirmelerinde yardımcı olacak masallara yönelmeleri beklenmektedir.

Anahtar kelime: Grimm Masalları, Çocuk, Şiddet.

Tam Metin

 

THE NEGATIVE EDUCATIONAL ASPECTS OF THE “GRİMM BROTHERS FABLES”

 

Abstract

Fables which enrich and embellish children’s world of dreams are necessery kinds. Considering the fables of the Grimm Brothers it is obvious to analyse them in terms of education. people are burnt in fire, fingers are cut, eyes are excavated. In the fables of the Grimm Brothers games are being played with human bones, people are thrown into wells that are full of poisonous snakes, people are put completely nacked into barrels with sharp nails, people are put into hot oil. That is to say, people are killed in the most violent way and this is presented as an ordinary happening.

The aim of this work is to make families more selective by drawing their attention to such fables. In this way families will act more carefully in choosing the appropriate fable for their children. They will direct themselves to fables that don’t contain violence and help their children to achieve positive behaviour.

 Key words: Grimms Fabl, Child, Violence.

Full Text