ÖĞRETİM AMAÇLI HİPER METİN, HİPER ORTAM VE ÇOKLU ORTAMLAR İÇİN TASARIM İPUÇLARI

Öğr.Gör.Dr. Şirin KARADENİZ
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü
sirin@gazi.edu.tr

Özet
Bu çalışmada, bir öğretim tasarımcısının bakış açısından hiper metin, hiper ortam ve çoklu ortamlar ele alınmıştır. Öncelikle bu ortamların tanımları tarihsel gelişimleri açısından ele alınmış ardından sahip oldukları avantaj ve dezavantajlar incelenmiştir. Bu ortamların tasarımlarında dikkate alınması gereken noktalar; ortam yapısı ve gezinme araçlarının tasarım ilkeleri ve bireysel farklılıkların bu tasarımlara yansıtılması açısından incelenmiştir. Son olarak hiper metin, hiper ortam ve çoklu ortamların bir öğrenme-öğretme ortamı olarak kullanılması için öğretim tasarımcısının öğretim tasarımı aşamalarında vereceği kararlar, gerçekleştireceği görevler, dikkat edeceği öğeler ve tüm bu süreçteki rolleri açısından tartışılmıştır.

Anahtar Sözcükler: Hiper metin, hiper ortam, çoklu ortam ve öğretim tasarımı

Tam Metin
 
DESİGN CUES FOR INSTRUCTIONAL HYPERTEXT, HYPERMEDIA AND MULTIMEDIA

Abstract

In this study; hypertext, hypermedia and multimedia are considered in point of view of an instructional designer. First; these media were defined according to their historical development and then their advantage and disadvantages were examined. Design issues which could be taken into consideration were examined according to design principles of media structure and navigational tools and designing these media based on individual differences. Consequently; instructional designers’ decisions, functions, design issues which she/he could pay attention and their roles in instructional design are discussed in order to use hypertext, hypermedia and multimedia as learning and teaching environments.

Keywords: Hypertext, hypermedia, multimedia and instructional design

Full Text