İÇİNDEKİLER
 YYÜEFD/CİLT IX/Sayı I/2012
  • Yrd. Doç. Dr. Serpil UMUZDAŞ, Aytül LEVENT

           Müzik Öğretmenlerinin İlköğretim Müzik Dersi İşleyişine Yönelik Görüşleri. Baskı İçin İndir!

           THE MUSIC TEACHERS’ VIEWS CONCERNING THE FUNCTIONING OF PRIMARY SCHOOL MUSIC LESSONS