Ana SayfaDergi HakkındaYayın KuruluYazım KurallarıAmaç ve KapsamEtik İlkeler ve Yayın PolitikasıÜcret PolitikasıDizinler Ara English

Amaç ve Kapsam

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi eğitim alanında ulusal ve uluslararası ölçekte kuram ve uygulama arasında nitelikli bağlar kurarak okul öncesi eğitimden yüksek öğretime ve yetişkin eğitimine kadar geniş bir yelpazede eğitim alanına katkıda bulunmak amaçlanmaktadır. 

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisinde eğitim alanındaki makalelere yer verilmektedir. Makalelerde araştırmaya dayalı olma, alana katkı sağlama, uygulamaya ilişkin öneriler ortaya koyma, yeni ve farklı gelişmeleri irdeleme, güncel olma ölçütleri dikkate alınmaktadır.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisinde Araştırma makaleleri (nitel, nicel ve karma yöntemler) ve Derleme makaleleri Türkçe veya İngilizce dillerinden birinden olmak şartıyla yayımlanmaktadır. 


https://dergipark.org.tr/tr/download/journal-file/24702