AnasayfaDergi HakkındaYayın Kurulu Ara English

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, yılda bir kez (Aralık) yayınlanan ulusal hakemli bir dergidir ve aşağıda belirtilen ilkeler doğrultusunda yayın yapmaktadır:

1. Dergi, yayın politikası gereğince, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri, Eğitim Bilimleri, Fen Eğitimi, Sosyal Bilimler Eğitimi, İngiliz Dili Eğitimi, Ölçme ve Değerlendirme Eğitimi alanlarında ilgili nicel ve nitel özgün araştırma ve derleme makalelerine yer vermektedir.

2. Derginin yayın dili Türkçe. Her makalede geniş İngilizce özeti (Statement of Problem, Material and Method, Findings, Discussion and Conclusion) vermek zoruludur. 

3. Dergiye gönderilen makalelerin başka bir yerde yayınlanmamış veya yayınlanmak üzere eş zamanlı olarak başka bir dergiye gönderilmemiş olması gerekmektedir.

4. Aday makale ve gerekli belgeler; http://efdergi.yyu.edu.tr/yonetim/  web safasında sisteme yüklenir veya efdyyu@hotmail.com adresine gönderilir.

5. Dergiye gönderilen makaleler ilk olarak dergi editör yardımcısı tarafından şekil incelemesinden geçirilir. Dergi şablonuna uygun olarak hazırlanan makaleler daha sonra eş editörlere gönderilir. Eş Editörler ve Alan Editörleri tarafından derginin yayın ilkelerine uygunluğu incelenir ve uygun görülen makaleler Sorumlu Editöre gönderir. Sorumlu Editör makaleleri alanın var olan bilgi birikimine katkısı yönünden inceler ve uygun görürlerse makaleyi hakemlere gönderirler.

Ön inceleme aşamalarında aşağıdaki noktalar göz önünde bulundurulur:
 a) Yayın etiğine uygunluğu
 b) Dergi yayın ilkelerine uygunluğu
 c) Çalışmanın konusunun bilimsel açıdan özgünlüğü ve güncelliği
 d) Çalışma konusunun eğitime katkısı
 e) Yazım kurallarına ve makale yazım şablonuna uygunluğu
 f) Makalenin abstract ve geniş özetinin İngilizceye uygunluğu. 

6. Ön incelemeler sonucunda uygun olduğuna karar verilen çalışmalar bilimsel açıdan değerlendirilmesi için hakemlere gönderilir. Hakem raporlarına dayalı olarak makalelerin yayınlanıp yayınlanmayacağına alan editörleri, ve Sorumlu Editör karar verir. Gerek duyulması durumunda çalışmalar, hakemlerden gelen eleştiri ve öneriler doğrultusunda, gözden geçirilmesi veya önerilen düzeltmelerin yapılması için yazarlara geri gönderilir.

7. Yazar(lar)la hakemler arasındaki iletişimi sadece Sorumlu Editör sağlar. Dergide makalelerin değerlendirilmesi sürecinde çift taraflı kör hakemlik sistemi uygulanmaktadır.

8. Yayına kabul edilen makalelerin basılması için, yazar(lar) tarafından yayın sözleşmesinin imzalanması ve dergiye önceden iletilmesi gerekmektedir. Ayrıca, yazar(lar)dan makaleyi bir intihal kontrol programı ile taramaları ve intihal kontrol programının ürettiği en çok % 20 benzerlik oranının olduğunu belgeleyen bir program çıktısının  önceden göndermeleri istenir.

9. Hakemlerden gelen dönütler ve eş editörlerin kararına bağlı olarak dergiye gönderilen makalelerin ilk tur hakem değerlendirme süreçlerinin yaklaşık olarak 6-8 hafta sürmesi öngörülmektedir. Ancak bu süre alandan alana değişebilir. Değerlendirme yapmayı kabul etmeyen hakem olması durumunda süre uzayabilmektedir.

10. Yayına kabul edilen ve son biçimi verilen makaleler üzerinde yazar(lar) değişiklik yapamaz.

11. Yayınlanan makalenin içeriğinden (kaynakların ve alıntıların doğruluğundan, ileri sürülen görüşlerden ve telif hakkı olan çizelge, resim ve diğer görsellerden) yazar(lar) sorumludur.

12. Yayınlanmak üzere doi numarası verilen makaleler, kabul tarihi sırası temel alınarak basılmaktadır.

13. Yayına kabul edilen makaleler için yazar(lar)a ve hakemlere ücret ödenmez.

14. Açık erişim politikası gereğince, dergi sayıları ve makaleler derginin web sayfasında yer alır ve makalelerin tam metinlerine pdf dosyası olarak erişilebilir.

15.YYÜ Eğitim Fakültesi Dergisi 2004 yılından beri sürekli olarak yayınlanmaktadır. Yılda bir kez (Aralık) yayınlanmaktadır. Hakemlerin nihai görüşlerine göre kabul edilen her makale derginin internet sitesinde yayınlanır. Buna göre derginin web sayfasında yayınlanan her makale o tarih itibariyle yayınlanmış sayılır. Makalelerin yayımlanma tarihi, derginin son sayısının toplu yayım tarihine kadar saklanmaz.

16. ULAKBİM TR Dizin kuralları gereği makalelerde yer alan tüm yazarların ORCID numaralarının makalenin son şekline eklenerek gönderilmesi gerekmektedir. ORCID numarası eksik yazarlara ait makalelere doi numarası verilmez ve erken görünüm olarak yayına açılmaz.