YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ
EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

Hakem Listesi

 Makale Akış Döngüsü                                                                                                                                 Sahibi
                                                                                                  YYÜ. Eğitim Fakültesi Adına
                                                                                                  Prof.Dr. İsmail ÇELİK (DEKAN
)

 


                                                                                                                                   
Onur Kurulu
                                                                                                  Prof. Dr. Peyami BATTAL (YYÜ Rektörü ve Onur Kurulu Başkanı)
                                                                                                  Prof. Dr. İsmail ÇELİK (YYÜ Eğitim Fakültesi Dekanı)
                                                                                                 
 Prof. Dr. Murat DEMİREL (YYÜ Ziraat Fakültesi)
                                                           
                                       Prof. Dr. Cemil TUNÇ (YYÜ Fen Fakültesi Dekanı)
                                                                                                  
Prof. Dr. Tunay BİLGİN (YYÜ Erciş İşletme Fakültesi Dekanı
                                                                                                  Prof. Dr. Hayrettin OKUT (YYÜ Ziraat Fakültesi)

                                                                                                         
                                                                                                                                          
                                                                                                                            

                                                                                                      Sorumlu Editör
                                                                                                  Prof. Dr. Nasip DEMİRKUŞ

                                                                                                      

Sorumlu Editör Yardımcıları (Makale Yazım Kuralları Denetimi);
Doç. Dr. Hasan BASRİ MEMDUHOĞLU
Doç. Dr. Zihni MEREY
Doç. Dr. Serhat KOCAKAYA
Doç. Dr. Sevgi AYDIN GÜNBATAR
Yrd.Doç.Dr. Zeynep AKDAĞ TEMİZ
Dr. Elif Selcan KUTUCU
Dr. Betül EKİZ KIRAN
Dr. Mustafa TÜYSÜZ      


 


 

Dil (İngilizce) Editörleri Nic. Yön. ve İst. Editörleri Nitel Yön. ve Tek. Editörleri  Uluslar Arası İlişkiler Editörleri  
Dr. Ercan TOMAKİN Dr. Hayrettin OKUT Dr. Hasan BAKIRCI Dr. Mustafa Sami TOPÇU
Dr. Kağan KAYA Dr. Murat KAYRİ Dr. Asiye PARLAK RAKAP Dr. Nasip DEMİRKUŞ
Dr.M. Recep TAŞ Dr. Gürol ZIRHLIOĞLU Dr. Sevda YERDELEN DAMAR Dr. Zihni MEREY
Dr. Aydın GÖRMEZ  Dr.Eray ÇELİK  Dr. Ayşegül TARKIN  
Dr. Sevgi AYDIN GÜNBATAR  Dr. Hayati ÇAVUŞ      
Dr. Zeynep AKDAĞ      
Dr. İkbal Tuba ŞAHİN SAK      
Dr. Karim SADEGAHİ      
Dr. Elif Selcan KUTUCU      
Dr. Betül EKİZ KIRAN      
Dr. Mustafa TÜYSÜZ         

 

Bilg. ve Öğrt Tekn. Editörleri    Eğitim Bilimleri Editörleri  Fen Bil. Eğit. Editörleri   İng. Dili Eğit. Editörleri Sos. Bilimler Eğit. Editörleri Güzel Sanatlar Editörleri
Dr. Çetin GÜLER  Dr. Ahmet YAYLA Dr. Fethi SOYALP     Dr . Ercan TOMAKİN  Dr. Kemal EROL    Dr. Serap YÜKRÜK
Dr. Hayati ÇAVUŞ   Dr. Hasan B. MEMDUHOĞLU  Dr. Sevgi AYDIN  Dr. M. Recep TAŞ   Dr. Kemal KAYA       Dr. Hüseyin YÜKRÜK
Dr.Mustafa Serkan GÜNBATAR          

 

Yayın Kurulu

Dr. İsmail ÇELİK (Dekan)
Dr. Ahmet YAYLA
Dr. Ali KELEŞ
Dr. Atilla TEMUR
Dr. Ayşegül TARKIN
Dr. Bedri SARICA (Pamukkale Üniv.)
Dr. Celal ASLAN
Dr. Çetin GÜLER   
Dr. Davut OKÇU (Siirt Üniv.)
Dr. Eray ÇELİK
Dr. Ercan TOMAKİN (Ordu Üniv.)
Dr. Fethi SOYALP
Dr. Fuat TANHAN
Dr. Gürol ZIRHLIOĞLU
Dr. Hasan BAKIRCI
Dr. Hasan BASRİ MEMDUHOĞLU
Dr. Hasan GENÇ
Dr. Hayati ÇAVUŞ
Dr. Hüseyin ARTUN
Dr. Hüseyin YÜKRÜK
Dr. İbrahim GÖKDAŞ (Adnan Menderes Üniv.)
Dr. Kemal EROL
Dr. Kemal KAYA

Dr. Murat KAYRİ (Batman Üniv.)
Dr. Murta ÜNAL
Dr. Mustafa Serkan GÜNBATAR
Dr. Mustafa Sami TOPÇU (Yıldız Tek. Üniv.)
Dr. Mustafa YEŞİLYURT(Yıldız Teknik Üniv.)
Dr. Nasip DEMİRKUŞ
Dr. Necdet TAŞKIN
Dr. Ömer ÇİFTÇİ
Dr. Ömer Faruk KESER(Necmettin ERBAKAN Üniv.)
Dr. M. Recep TAŞ   
Dr. Serap YÜKRÜK
Dr. Serhat KOCAKAYA
Dr. Sevgi AYDIN GÜNBATAR
Dr. Sinan İŞLER
Dr. Tunay BİLGİN
Dr. Zihni MEREY
Dr. Zeynep AKDAĞ TEMİZ


     Danışman Editörler

Dr. Adnan YILDIZ
Dr. Ali KELEŞ
Dr. Dilek KARIŞAN
Dr. Ertan ZEREYAK
Dr. Fuat TANHAN
Dr. Hanife ŞEN
Dr. Hasan MEMDUHOĞLU
Dr. Hasan GENÇ
Dr. Kamil AKBAYIR

Dr. Kemal KAYA
Dr. Murta ÜNAL
Dr. Mustafa ERDEM
Dr. Mustafa YEŞİLYURT
Dr. Ömer ÇİFTÇİ
Dr. Raşit KOÇ
Dr. Serhat KOCAKAYA
Dr. Tunay BİLGİN
Dr. Yaşar GENELDanışma Kurulu
 Dr. Fuat TANHAN-Dr. Hasan GENÇ
  Dr. Hayati ÇAVUŞ-Dr. Hüseyin YÜKRÜK
   Dr. Murat KAYRİ-Dr. Mustafa Sami TOPÇU

      
             Yazı İşleri ve Sekretarya
               Dr. Hasan BAKIRCI
                                                            

              

Yönetim Yeri
YYÜ. Eğitim Fakültesi 65080 Zeve Yerleşkesi TUŞBA/VAN

 e-mail:
efdyyu@hotmail.com

 Yazışma Adres
YYÜ. Eğitim Fakültesi 65080 Zeve Yerleşkesi TUŞBA/VAN
                           
     Tasarım ve Web Düzenleyiş

         Dr. Nasip DEMİRKUŞ    


Ana Sayfaya Git