AnasayfaDergi HakkındaYayın Kurulu Ara English

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ
EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

Hakem Listesi 
 

  İletişim bilgilerine ve özgeçmişlerine erişmek için  isimlere tıklayın.

 Sahibi
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Adına
 Prof.Dr. Zihni MEREY (DEKAN
)

Onur Kurulu
Prof. Dr. Hamdullah ŞEVLİ  (Van YYÜ Rektörü )
 Prof.Dr. Zihni MEREY( YYÜ Eğitim Fakültesi Dekanı)
Prof. Dr. Murat KAYRI (VAN YYÜRektör Yardımcısı)
Prof. Dr. Cemil TUNÇ ( YYÜ Fen Fak. Dekanı)
Prof. Dr. Tunay BİLGİN (Van YYÜ Erciş İşl. Fak. Dekanı)
Prof. Dr. Hayrettin OKUT (Van YYÜ Ziraat Fakültesi)

                                                                                                         
  Sorumlu Editor
Prof. Dr. Nasip DEMİRKUŞ

 

                                                                                                         

Sorumlu Editör Yardımcıları (Makale Yazım Kuralları Denetimi);
Prof. Dr. Hasan BASRİ MEMDUHOĞLU 
Prof. Dr. Zihni MEREY 
Prof. Dr. Serhat KOCAKAYA 

Prof. Dr. Muhamet Cevat YILDIRIM
Doç. Dr. Sevgi AYDIN GÜNBATAR 
Doç. Dr. Hüseyin ARTUN 

Doç. Dr.Öğr. Zeynep AKDAĞ TEMİZ
Dr.Öğr.  Elif Selcan ÖZTAY
Dr.Öğr. Betül EKİZ KIRAN

Dr.Öğr. Mustafa TÜYSÜZ  
Dr.Öğr.Celal ASLAN   

 

 


 

                                                                          ÖN İNCELEME  EDİTÖRLER KURULU
Dil (İngilizce) Editörleri Nic. Yön. ve İst. Editörleri Nitel Yön. ve Tek. Editörleri  Uluslar Arası İlişkiler Editörleri  
Dr. Ercan TOMAKİN Dr. Hayrettin OKUT Dr. Hüseyin ARTUN Dr. Mustafa Sami TOPÇU
Dr. Kağan KAYA Dr. Murat KAYRİ Dr. Asiye PARLAK RAKAP Dr. Nasip DEMİRKUŞ
Dr. Süleyman KASAP Dr. Gürol ZIRHLIOĞLU Dr. Sevda YERDELEN DAMAR Dr. Zihni MEREY
Dr. Aydın GÖRMEZ  Dr.Eray ÇELİK  Dr. Ayşegül TARKIN  
Dr. Sevgi AYDIN GÜNBATAR Dr. Hayati ÇAVUŞ   Dr. Elif ERTEM AKBAŞ  
Dr. Sezen ARSLAN   Dr. Hasan BAKIRCI  
Dr. Zeynep AKDAĞ TEMİZ   Dr. Ümit DEMİRAL  
Dr. İkbal Tuba ŞAHİN SAK   Dr. Abdurrahman MENGİ  
Dr. Karim SADEGAHİ      
Dr. Elif Selcan ÖZATAY      
Dr. Betül EKİZ KIRAN      
Dr. Mustafa TÜYSÜZ      

 


   

 

 
 ALAN EDİTÖRLERİ
Computer and Instructional Technology Editors Educational Sciences Editors Science Education Editors  English Language Education Editors Social Studies Education Editors Fine Arts Education Editors
Dr. Çetin GÜLER  Dr. Ahmet YAYLA Dr. Mustafa TÜYSÜZ Dr . Ercan TOMAKİN Dr. Zihni MEREY Dr. Serap YÜKRÜK
Dr. Hayati ÇAVUŞ   Dr. Hasan B. MEMDUHOĞLU Dr. Sevgi AYDIN GÜNBATAR Dr. Süleyman KASAP Dr. Kemal KAYA       Dr. Hüseyin YÜKRÜK
Dr.Mustafa Serkan GÜNBATAR Dr. Ferhat KARDAŞ Dr. Hüseyin ARTUN  Dr. Sezen ARSLAN Dr. M. Nuri KARDAŞ   
           

 

YAYIN KURULU

Dr. İsmail ÇELİK (Dean)
Dr. Ahmet YAYLA 
Dr. Ayşegül TARKIN 
Dr. Bedri SARICA (Pamukkale Üniv.)
Dr. Celal ASLAN
Dr. Çetin GÜLER   
Dr. Davut OKÇU (Siirt Üniv.) 
Dr. Dilek KARIŞAN (Adnan Menderes Üniv.)
Dr. Eray ÇELİK(YYÜ Fen Fak. İst. Böl.)
Dr. Ercan TOMAKİN (Ordu Üniv.)
Dr. Fuat TANHAN 
Dr. Gürol ZIRHLIOĞLU 

Dr. Hasan BAKIRCI
Dr. Hasan BASRİ MEMDUHOĞLU(Siirt Üniv.)
Dr. Hayati ÇAVUŞ
Dr. Hayrettin OKUT (YYÜ Ziraat Fakültesi/Biometri) 
Dr. Hüseyin ARTUN
Dr. Hüseyin YÜKRÜK 
Dr. İbrahim GÖKDAŞ (Adnan Menderes Üniv
.)

Dr. Kemal KAYA 
Dr. Kenan BULUT
Dr. Mehmet Ali TEMİZ (Karamanoğlu Mehmet Bey Üniv.)

Dr. Muhamet Cevat YILDIRIM 
Dr. Murat KAYRİ (Batman Üniv.)
Dr. Mustafa ERDEM (Ahi Evran Üniversitesi)
Dr. Mustafa Serkan GÜNBATAR 
Dr. Mustafa Sami TOPÇU (Yıldız Tek. Üniv.)
Dr. Mustafa YEŞİLYURT(Yıldız Teknik Üniv.)
Dr. Nasip DEMİRKUŞ 
Dr. Necdet TAŞKIN
Dr. Ömer ÇİFTÇİ
Dr. Ömer Faruk KESER(Necmettin ERBAKAN Üniv.)
Dr. Serap YÜKRÜK
Dr. Serhat KOCAKAYA
Dr. Sevgi AYDIN GÜNBATAR
Dr. Zihni MEREY
Dr. Zeynep AKDAĞ TEMİZ (Karamanoğlu Mehmet Bey Üniv.)


 

     Danışman Editörler

Dr. Dilek KARIŞAN 
Dr. Ertan ZEREYAK
Dr. Fuat TANHAN
Dr. Hasan MEMDUHOĞLU

Dr. Kemal KAYA

Dr. Mustafa ERDEM
Dr. Mustafa YEŞİLYURT
Dr. Ömer ÇİFTÇİ
Dr. Raşit KOÇ
Dr. Serhat KOCAKAYA


Danışma Kurulu
 Dr. Fuat TANHAN
Dr. Hayati ÇAVUŞ-Dr. Hüseyin YÜKRÜK
Dr. Murat KAYRİ-
Dr .Mustafa Sami TOPÇU


      
Yazı İşleri ve Sekretarya

Doç. Dr. Hasan BAKIRCI
Dr. SeIami TANRIVERDİ
              

Yönetim Yeri
YYÜ. Eğitim Fakültesi 65090 Zeve Yerleşkesi TUŞBA/VAN

 Yazışma Adres
YYÜ. Eğitim Fakültesi 65090 Zeve Yerleşkesi TUŞBA/VAN
    
e-mail: 
                         efdyyu@hotmail.com