AnasayfaDergi HakkındaYayın Kurulu Ara English

Yazarlar İçin Öneriler

-Yazar / Yazarlar makale işleme sistemine kayıt olmalıdırlar.
-Yazar/Yazarlar aday makale,  yayın hakları sözleşmesini, intihal raporu ( iThenticate, Turnitin vb.), ORCID numarasını ve etik komite kararı (gerekirse) göndermelidir .
-Aday makale ve gerekli belgeler;http://efdergi.yyu.edu.tr/yonetim/ web safasında sisteme yüklenir veya efdyyu@hotmail.com adresine gönderilir.